Næste stop: Hovedstadens Letbane

Aarhus har taget teten med Danmarks første letbane. Men flere er på vej, og i en række nyhedsbreve dykker vi ned i danske byer, der også har enten en letbane eller BRT-løsning undervejs. Denne gang går turen til Hovedstadens Letbane på Ring 3, hvor passagerer i 2025 kan tage letbanen mellem Ishøj og Lyngby.

Med planlagt start i 2025 begynder Hovedstadens Letbane at køre på den 28 kilometer lange strækning langs Ring 3 mellem Lyngby og Ishøj. Her vil der være 29 standsningssteder undervejs, hvoraf de seks er ved S-togsstationer. Og det åbner for helt nye muligheder på tværs af hovedstadsregionen. For i 2035 vil trafikken omkring hovedstaden betyde, at bilister sidder i kø, i hvad der svarer til ca. 33 millioner timer om året. 

I 2018 besluttede ejerne; Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Rødovre, Glostrup, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Høje-Taastrup Kommuner og med staten som bidragsyder at gå sammen om opførelsen af Hovedstadens Letbane. 

 – Der er allerede et stort pres på kapaciteten flere steder på strækningen, så hvis trængslen ikke skal stige yderligere, skal den kollektive transport være mere attraktiv. Med opførelsen af Hovedstadens Letbane styrkes den kollektive transport i området, hvilket vil understøtte vækst og udvikling i hele hovedstaden, siger Hanne Tærsbøl Schmidt, direktør i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane.

Udvikling i kommunerne langs strækningen

Der er vækst i både indbyggertallet og antallet af arbejdspladser i kommunerne, der slår ring omkring den danske hovedstad. Det vil selvsagt give flere mennesker i trafikken – både i busser og biler. 

Analyser viser, at letbanen kan bidrage til op mod 36.500 nye arbejdspladser og op mod 32.000 nye indbyggere frem mod 2032. Derudover er der stor interesse fra erhvervslivet i at udvikle områder langs letbanen. En analyse fra Konsulenthuset Incentive fra 2017 viser, at der er foretaget eller planlagt investeringer for 32 milliarder kroner i kommunerne langs den kommende letbane. 

– Letbanen skaber et sammenhængende, brugervenligt og pålideligt trafiksystem i en region, som i dag er præget af store mobilitets- og trængselsudfordringer, lyder det fra Hanne Tærsbøl Schmidt.

Et andet setup end i Østjylland

Der er flere parametre, som adskiller Hovedstadens Letbane med Aarhus Letbane. Først og fremmest er der langt flere ejere, end tilfældet er i Østjylland.

Derudover er det forskellige tog, som er valgt. Hvor letbanetogene i det østjyske består af to slags; Variobahn og Tango, som begge er produceret af leverandøren Stadler, er det Siemens, som har leveret 29 letbanetog af mærket Avenio til Hovedstadens Letbane. Disse tog kører også i Haag og München. 

Et andet parameter, hvor de to letbaner adskiller sig er, at Ring 3-projektet anlægges som en korridor, hvor kunder kan rejse på tværs af hovedstadsområdet – men ikke ind i København. I stedet er Ring 3 forbundet med S-togslinjerne, der kører ind til København. 

I Aarhus har fokus i stedet været på at sikre kollektiv transport til de mange arbejdspladser i Aarhus C og Aarhus N, så kunder kan rejse fra omegnsbyerne på Djursland, syd for Aarhus og fra de nye byudviklingsområder nord for Aarhus.

Fakta om Hovedstadens Letbane

  • Hovedstadens Letbane kommer til at køre hvert 5. minut i dagtimerne samt hver lørdag mellem 08:00 og 17:00, og hvert 10. minut aften og weekend. Det forventes, at 4.000 daglige personture fra biler flytter over i letbanen, når den åbner.

  • Prisen på Hovedstadens Letbane er 7,5 milliarder kroner (2020-priser).

  • Der bliver omstigning til S-tog på seks stationer: Lyngby, Buddinge, Herlev, Glostrup, Vallensbæk og Ishøj.

  • Letbanetogene forsynes med strøm via en køreledning og vil for det meste køre i eget tracé. I vejkryds og enkelte andre steder kommer de til at køre imellem den øvrige trafik. Et letbanetog kan dreje skarpere, bremse hurtigere og håndtere større hældninger end et almindeligt tog. Derfor egner det sig godt til at køre i byområder.

  • Hovedstadens Letbane har udliciteret opgaven som infrastrukturforvalter og driftsoperatør i én integreret kontrakt, som er vundet af Metro Service.

Letbanesamarbejdet

Midttrafik Region Midtjylland Aarhus Kommune Silkeborg Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune
Skanderborg Kommune Randers Kommune Odder Kommune Syddjurs Kommune Letbanen logo