Er du sikker?

Rejsekort for værnepligtige

Gyldighed

 • Gyldig i: 
  Alle Midttrafiks busser, Letbanen og Lemvigbanen
   
 • Område: 
  Hele Midttrafik

 • Zoner:
  Alle zoner

 • Tid: 
  Fra ”Mødedato” til ”Gyldig til og med dato”. Gyldighedsperioden kan variere fra 1 – 24 måneder

 • Også gyldig til rejse med natbus

Kontrol

 • Tjek fotoet på DSB Stamkort og sammenlign nr. med ”rejsekort”.

 • Tjek at rejsen foretages på en dag i perioden fra mødedato til Gyldig til og med dato.

Snyd/misbrug

Ingen kendte former for snyd.

Læs mere

Indstikskortet udstedes på de militære tjenestesteder.

Som hovedregel printes kortet med oplysninger såsom:
- navn på den værnepligtige
- gyldig til og med dato
- mødedato (nederst på kortet)

DSB nummeret (= stamkortnummer) på indstikskortet udfyldes af tjenestestedet, og det kan være udfyldt på maskine eller med radérfast kuglepen.

I særlige tilfælde kan et Rejsekort for Værnepligtige være udstedt i hånden. Et sådan kort har samme gyldighed som et maskinelt udfyldt kort.

Typisk er et kort udleveret, når et kort er tabt eller stjålet. Forsvarets Personalestyrelse tilstræber at alle kort (nye som erstatningskort) printes hos dem og udsendes til kasernerne - men der kan forekomme manuelt udfyldte kort.