Er du sikker?

Takst Vest Pendlerkort - Midttrafik app

Gyldighed

Gyldig i:
Alle Midttrafiks busser, Lemvigbanen, Letbanen.

Gyldighed i tog: 

Kort med startdato før 18. marts er gyldige i DSB og Arriva tog inden for et af de tidligere takstområder. 

Kort med startdato fra og med 18. marts er også gyldige i DSB og Arriva tog på tværs af de tidligere takstområder. 

Område:
Hele Midttrafik

Zoner:
Se pendlerkortet

Tid:
Hele driftsdøgnet

Kontrol

Gammel app-udgave: 

 • Tjek zonegyldighed (zoneantal, zonenavne, viazoner og 3-cifrede zonenumre)
 • Tjek gyldighedsperiode
 • Tjek dagskode (Midttrafik-logo roterer, hvis telefonen har forbindelse til nettet. Billetten kan godt være gyldig, selvom logo ikke roterer. Ved tvivl tjekkes billettens kontrolkode) Bemærk at dagskoden skifter hver dag. Dagskoden kan du se på realtidsskærmen

  Ved tvivl om gyldighed:
 • Tjek, at billet er aktiv – tryk på skærmen og tjek at bagsiden vises. Gøres kun ved tvivl om billettens gyldighed eller mistanke om snyd)
 • Tjek kontrolkode på realtidsskærm eller på mobil

Ny app-udgave:

 • Tjek zonegyldighed (zoneantal, zonenavne, 3-cifrede zonenumre)
 • Tjek gyldighedsperiode
 • Tjek dagskode
 •  Det farvede felt øverst 'bølger', hvis telefonen er online og billetten er aktiv. Hvis telefonen er offline, er feltet gråt, og der står, at billetten er gyldig med manuel kontrol.

   
  Ved tvivl om gyldighed:
 •  Tjek kontrolkode på realtidsskærm eller på mobil
 • Tjek zonegyldighed ved at trykke på kortikonet nederst. Skærmen skal skifte til visning af kort.

Snyd/misbrug

Billetten kan være en kopi af skærmen (billede).
Tjek dagskode og billet ID, hvis du er i tvivl.

Læs mere

 • Regler for natbus: 
  Kort købt før 2018: Den sidste dag, kundens periodekort er gyldigt, kan vedkommende køre med den sidste natbus. 

  Kort købt fra og med 2018: Periodekort er gyldigt indtil midnat på den dag, kortet udløber. Kunden kan ikke køre med natbus efter midnat. 

  Er du i tvivl, så lad kunden køre med!

 • Alle billetter/kort i Midttrafik app skal være købt inden påstigning
 • Udvis konduite, hvis det er tydeligt, kunden ikke forsøger at snyde
 • Det er kundens eget ansvar, at der er strøm på telefon, og at skærmen er intakt
 • Pendlerkortet er et personligt buskort, der gælder til et bestemt antal zoner og dage