Er du sikker?

Alvorlige situationer

Alvorlige situationer og driftsforstyrrelser
23. november - 2016

Hvis der opstår en alvorlig situation, skal du tilkalde hjælp – ring 112. Det gælder både situationer uden for og inde i bussen. Du skal sikre, at der gives den nødvendige hjælp, hvis der er en eller flere, der er kommet til skade. Følg den besked, du får, når du ringer 112. Herefter skal du kontakte dit busselskab.

Alvorlige situationer kan fx være:

  • Trafikuheld
  • Brand
  • Vold/trusler om vold
  • Ildebefindende
  • Personskade
  • Bombetrussel eller andre trusler om terror