Er du sikker?

Hvad må medbringes?

Bagage
16. marts - 2017

Personlig bagage må medbringes i bussen hvis:

  • Det ikke generer eller er til fare for andre
  • Det ikke tilsmudser eller ødelægger bussen
  • Der er plads til det, og ind- og udstigning ikke generes

Det er din vurdering, om bagage kan medbringes i bussen.