Er du sikker?

Hvor må barnevogn, klapvogn og rollator medbringes?

Barnevogn, klapvogn og rollator
16. marts - 2017

Kunderne kan gratis tage en barnevogn, klapvogn eller rollator med i bussen, hvis der er plads til det, og ind- og udstigning ikke generes.

Barnevognen skal stå med låste hjul og være fastspændt med de remme, der er monteret i bussen til formålet. Barnet kan være i barnevognen under kørslen, hvis det er fastspændt. I denne situation skal kunden blive ved vognen af sikkerhedsmæssige hensyn.

Barnevogne, klapvogne og rollatorer må kun medbringes, når de bruges til persontransport. Der må ikke sidde flere børn i vognen, end den er beregnet til.

Der er typisk plads til højst to barnevogne (eller én kørestol pr. bus). Du kan afvise at tage en barnevogn/klapvogn/rollator med, hvis der er begrænsede pladsforhold. Din vurdering er gældende.