Er du sikker?

Beregn tidsgyldighed ved tillægsbilletter

Betaling og billetkontrol
20. marts - 2017

Hvis den oprindelige billet/kort ikke er tidsbegrænset (fx periodekort el. turistbillet):

Tag start-tiden på tillægsbilletten, og læg tidsgyldigheden for det samlede antal zoner til. Se evt. afsnit om tidsgyldighed

Eksempel:
En kunde med et 4-zoners periodekort skal rejse 7 zoner, så du laver en 3-zoners tillægsbillet. Start-tiden på tillægsbilletten er 14.35.  Tidsgyldighed for 7 zoner = 2 timer og 5 min.

Kunden kan altså rejse frem til 16.40 (14.35 + 2 timer og 5 min.) 

Hvis den oprindelige billet/kort er tidsbegrænset (fx enkeltbillet el. klippekort i app):

Tag den angivne start-tid på den oprindelige billet, og læg tidsgyldigheden for det samlede antal zoner til. Se evt. afsnit om tidsgyldighed

Eksempel:
En kunde har en 2 zoners enkeltbillet og skal rejse 6-zoner, så du laver en 4-zoners tillægsbillet.

Start-tiden på enkeltbilletten er 09.20.  Tidsgyldighed for 6 zoner = 1 time og 55 min.

Kunden kan altså rejse frem til 11.15 (14.35 + 1 timer og 55 min.)