Er du sikker?

Kunder med funktionsnedsættelser

Betaling og billetkontrol
16. marts - 2017

Blinde og svagtseende med gyldigt legitimationskort fra Dansk Blindesamfund kan rejse til børnepris. Det gælder også for en ledsager, som ikke har et legitimationskort. Blinde og evt. ledsager kan også benytte børneklippekort i Midttrafik app.

Samme regler gælder for bevægelseshæmmede og psykisk udviklingshæmmede med et gyldigt legitimationskort (Ledsagekort) fra Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Førerhunde og servicehunde må tages med gratis. Dette gælder også for hunde under oplæring, som bærer et gult dækken, der er mærket med sommerfugl og Dansk Blindesamfund.

 

Gangbesværede har fortrinsret til de afmærkede sæder.