Er du sikker?

Midttrafik app

Betaling og billetkontrol
16. marts - 2017

I Midttrafik app kan kunden købe mobilbilletter, klippekort og periodekort.

Hvis Midttrafik app er nede:
Hvis Midttrafik app er nede, får du hurtigst muligt besked på din realtidsskærm på fanen Besked. Er der ingen besked her, skal du bede kunden købe billet på anden vis. Har kunden ikke mulighed for det, må kunden køre med den ene gang. Bed venligt kunden sikre, at app’en virker før næste rejse. Dette gælder, indtil du får besked om andet.


Kontrol af billetter i Midttrafik app

Start med at kontrollerer følgende:

 • Tidsgyldighed
 • Zoner/strækning
 • Billetype (voksen/barn/pensionist/etc.)

Passer ovenstående, er billetten i udgangspunktet gyldig. 

Som en ekstra sikkerhed kan du tjekke:

 • Dagskode
 • At logo drejer rundt
 • At billetten drejer rundt, hvis kunden trykker på den 

Hvis telefonen er offline
Logoet kan drille, hvis telefonen er offline, men det betyder ikke, at billetten er ugyldig. 

Følgende gælder: 

 • Logo snurrer, selvom billetten er udløbet. Billetten er ugyldig
 • Logo snurrer ikke. Billetten er fortsat gyldig, hvis tidsgyldighed, zoner, farve-/talkode og billettype
  er rigtige

Tjek Billet ID
Er du fortsat i tvivl, om billetten er gyldig, så slå den op på din realtidsskærm (hvis du har en i bussen - ellers lader du tvivlen komme kunden til gode).

Sådan gør du: 

 1. Åbn fanen Billet.
 2. Tast Billet ID i tekstfeltet.
 3. Se information om billetten i pop-up vinduet.
 4. Det står på skærmen, hvis billetten ikke findes i systemet (husk at tjekke, at nummeret er tastet rigtigt).