Er du sikker?

Hvad skal du gøre ved glemte sager?

Hittegods
16. marts - 2017

Efter hver tur skal du så vidt muligt tjekke bussen for glemte genstande – dog mindst én gang om dagen.

Glemte genstande opbevares hos dit busselskab. Busselskabet afleverer efter en periode hittegodset til politiet.