Er du sikker?

Letbanen

Lokale rejseregler
22. september - 2017

Følgende er blot til info, hvis buskunder spørger om rejseregler for Letbanen. Husk, at du også kan henvise til Midttrafik Kundecenter på 70 210 230 eller midttrafik.dk. 

Selvbillettering
Kunderne skal selv købe billet til Letbanen. På perronerne er der billetautomater, hvor man kan betale med betalingskort - IKKE kontanter. Ellers på samme måde som normalt (Midttrafik app, rejsekort, print-selv, etc.).  Der kan ikke købes billetter i Letbanen.


Gyldige billetter
Samme billetter som kan bruges i Midttrafiks busser.

Tidsgyldighed - enkeltbillet
For rejser i Aarhus Kommune (zone 301 – 313) på en enkeltbillet gælder følgende:

Købes billet i en gul bybus eller i en af de stationære billetautomater (IKKE på letbanestationer) i Aarhus, er tidsgyldigheden 2 timer. Kunden skal stige af senest på det tidspunkt, der står på billetten.

Købes billet i en blå regionalbus eller i en billetautomat på en letbanestation, gælder de regionale regler for tidsgyldighed. Tidsgyldigheden bestemmes af antal købte zoner. Kunden skal starte sidste rejse før det udløbstidspunkt, der står på billetten.


Cykler  

Almindelig cykel
Kan medbringes ved tilkøb af Cykelbillet - dog ikke på strækningen Skolebakken - AU Hospital i myldretiden (kl. 7.00 - 9.00 og kl. 15.00 - 17.00 på hverdage). Cyklen skal placeres i flexarealet.

Foldecykel
Kan medbringes gratis på alle strækninger og i alle tidsrum. Foldecyklen skal være foldet sammen, og den skal placeres under sæderne eller i flexarealet. Foldecykler må maksimalt fylde 115 x 60 x 30 cm.


Barnevogn, klapvogn eller rollator
Kan medbringes gratis på Letbanen, hvis der er plads til det, og ind- og udstigning ikke generes.

Barnevogne mv. medbringes på eget ansvar. Vognen skal stå med låste hjul, og det anbefales at fastspænde vognen med de remme, der er monteret i bussen eller Letbanen til dette formål. Barnet kan være i barnevognen under kørslen, hvis det er fastspændt. I denne situation skal kunden blive ved vognen af sikkerhedsmæssige hensyn.

Barnevogne, klapvogne og rollatorer må kun medbringes, når de bruges til persontransport. Der må ikke sidde flere børn i vognen, end den er beregnet til.

Barnevogn, klapvogn og rollator placeres i de afmærkede flexarealer.