Er du sikker?

Brug af mobiltelefon i bussen

Mobiltelefon
16. marts - 2017

Alle busser skal i henhold til kontrakten være installeret med mobiltelefon. Så det er muligt for dig at komme i kontakt med fx busselskabet eller rutebilstationer i forbindelse med nedbrug eller forsinkelser.

I henhold til dansk lovgivning må du ikke tale i håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Samtale i mobiltelefon under kørslen skal i det hele taget begrænses mest muligt.

Hvis Midttrafik konstaterer, at der er brugt håndholdt mobiltelefon i en af busserne, har Midttrafik mulighed for at idømme busselskabet en bod.