Er du sikker?

Lugtgener fra kunder

Ordensregler
29. marts - 2019

Helt grundlæggende må du ikke afvise en kunde i den kollektive transport alene på baggrund af lugt. Der kan dog være ekstreme situationer, hvor andet gælder:  

  • Er kunden meget beskidt – fx ’belortet’  eller våd af urin – kan du forbyde vedkommende at sætte sig ned af hensyn til tilsmudsning. Er kunden så beskidt, at vedkommende heller ikke kan holde ved stænger og håndtag, uden at svine bussen til, må kunden afvises

  • Lugter kunden så slemt, at du eller dine øvrige kunder får det fysisk dårligt, er det ok i det konkrete tilfælde at afvise kunden eller bede vedkommende forlade bussen

  • Oplever du, at samme, stærkt ildelugtende kunde, jævnligt kører med din bus, må du gerne gøre vedkommende opmærksom på, at lugten er ubehagelig for de øvrige kunder. Ved du, hvem kunden er, kan du også kontakte dit busselskab, så de kan forsøge at løse problemet i samråd med den kommune, kunden bor i

 VIGTIGT!
Du skal altid vurdere den konkrete situation og må altså ikke bare afvise samme kunde, blot fordi vedkommende var beskidt eller lugtede sidst.