Er du sikker?

Når du bærer uniform

Regler for gratis rejse som chauffør
22. juni - 2021

Hvis du bærer uniform og din rejse er arbejdsrelateret, må du køre gratis med Midttrafiks busser, tog og Letbane.

Arbejdsrelateret vil sige, at rejsen skal foregå i din arbejdstid - fx ved et chaufførskifte et andet sted, end hvor du startede vagten. 

Med mindre du har et frikort, må du ikke rejse gratis til eller fra arbejde eller i din fritid, selvom du bærer uniform.