Er du sikker?

Du er en god vært i bussen

Serviceværdier
16. marts - 2017

Du smiler, har øjenkontakt og hilser på kunderne

Du er opmærksom på, hvad der sker i og omkring bussen og handler, hvis situationen kræver det

 • Via mikrofonen beder du de øvrige kunder om at hjælpe en barnevogn ind i bussen 
 • Tager hensyn til gangbesværede
 • Holder ind ved busstoppestedet, hvis der er kunder (også hvis du er i tvivl, om de skal med)
 • Tilkalder hjælp, hvis der er ballade i bussen. Se kontaktoplysninger
 • Griber ind, hvis en kunde er til gene for dig eller andre kunder - fx opfører sig provokerende, truende eller i øvrigt har en adfærd, som gør dig eller de øvrige kunder utrygge. Se også afsnit om Afvisning af kunder
 • Tager særligt hensyn til børn, blinde og svagtseende

Du kører kundevenligt

 • Rolig og jævn kørsel
 • Undgår unødvendige, hårde opbremsninger
 • Forudser trafikken og overholder færdselsreglerne

Du giver information undervejs - bl.a. i mikrofonen:

 • Forklarer hvorfor, hvis du har bremset hårdt
 • Fortæller om omkørsler
 • Fortæller om forsinkelser
 • Oplyser om næste stop, hvis det er nødvendigt