Er du sikker?

Inden for og uden for byområder

Standsning
16. marts - 2017

​Nedenstående gælder for alle bustyper på nær X busser.

Inden for byområder

I et byområde stopper bussen som udgangspunkt kun ved stoppestederne. Byområder afgrænses af byskiltene.

I mindre byer, hvor der ikke er opsat stoppestedstavler, standes der, hvis en kunde ønsker at komme af (pr. konduite).

Uden for byområder

Uden for byområder skal du altid lade kunderne komme af og på, hvor de ønsker det. Dog gælder disse begrænsninger:

  • Inden for en afstand af 300 meter til nærmeste stoppested henvises til stoppestedet
  • Bussen skal kun stoppe, hvor det er lovligt og trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt
  • X busser må kun standse ved X bus stoppesteder