Er du sikker?

{{news.DateString}}

{{news.Title}}

Lyt til nyheden:

Aarhus Kommune har imødekommet Midttrafiks ønske om et forsøg med at køre de gennemkørende ruter 100 og 200 gennem busgadeforløbet.

For begge ruters vedkommende er der grundlæggende tale om 20 minutters drift, hvilket vil sige, at der er tre busser i hver retning på begge linjer pr. time. Det er en forøgelse på ca. 14 % i myldretiden. Midttrafik har hovedsageligt ønsket forsøget for at stabilisere rettidigheden på de to gennemkørende regionale ruter, hvor kunderne er hårdt ramt af meget varierende forsinkelser.

De øvrige regionale ruter skal ikke benytte busgaden.

Da man generelt er udfordret på fremkommeligheden og rettidigheden i Aarhus – og således også i høj grad i bybusserne - er det vigtigt, at forsøget giver anledning til ingen eller kun få og mindre gener for afviklingen af bybuskørslen gennem busgadeforløbet.

Midttrafik vil nu i dialog med Aarhus Kommune, BAAS og busselskaberne på rute 100 og 200 gå i gang med at planlægge forsøget.

Det er Midttrafiks målsætning, at forsøget gennemføres, så det nuværende flow gennem busgadeforløbet kan bevares. Derfor vil Midttrafiks udgangspunkt for tilrettelæggelse af forsøget være følgende:

  • Chaufførerne billetterer ikke gennem busgadeforløbet

  • Eventuelt begrænses standsningen gennem busgadeforløbet til enkelte af stoppestederne, og der opsættes kontantautomater (rejsekortautomater), hvor der stoppes

  • Fri ind- og udstigning af alle døre ved kørsel gennem busgadeforløbet, og der anvendes i videst muligt omfang laventrébusser

  • Det sikres, at der samlet set er den fornødne plads – også ved stoppestederne - til rådighed i Park Allé og på strækningen frem til Nørrebrogade

  • Der søges i samarbejde med Aarhus Kommune en løsning, så afviklingen af bustrafik fra Nørregade mod Nørrebrogade i begge retninger bliver bedre, og at krydset i det hele taget forbedres for bustrafikken

Midttrafik forventer at starte forsøget med rute 100, hvor der er indkøbt laventré ledbusser.

Forsøget vil blive fulgt nøje for at vurdere, om, og i hvilket omfang, det ændrer behovet for køretid for bybussernes vedkommende. Dette vil indgå i de drøftelser og beslutninger, der tages, når der er indhentet erfaringer fra forsøget. De første resultater forventes at være klar et par måneder efter forsøgets start.

Midttrafik ønsker at starte forsøget på et tidspunkt efter sommerferien 2019. Det endelige tidspunkt vil afhænge af, hvornår de valgte tilpasninger kan lade sig gøre.


Hvor relevant var denne nyhed?


{{comment.CreatedDate | date:'dd/MM-yyyy'}}

Ingen svar svar
Log ind eller opret bruger for at læse og skrive kommentarer samt for at bedømme nyheden

Skriv en kommentar

{{comment.UserName}}
{{comment.CreatedDate | date:'dd/MM-yyyy'}}

{{comment.Likes}} Svar Ingen svar Skjul svar Vis svar
{{subcomment.UserName}}
{{subcomment.CreatedDate | date:'dd/MM-yyyy'}}
{{subcomment.Likes}}
Svar