Farvel og tak til Midttrafiks bestyrelse

På fredagens bestyrelsesmøde var farvel et punkt på dagsordenen under eventuelt. Midttrafik takker bestyrelsen for fire gode år og har samlet et udpluk af de beslutninger, der er truffet i perioden 2018-2021.

2018

Beslutninger: 

 • Ny salgsstrategi med fokus på digitalisering og selvbetjening 
 • Takstreformen Takst Vest betød blandt andet udfasning af alle billetprodukter på pap, undtagen Ungdomskortet og periodekort i Aarhus. Indførelse af deltidspensionistkort i Aarhus 
 • Beslutning om en permanent løsning med Bistå-nålen til demente i Aarhus 
 • 10 % rabat ved bestilling af Flextur via midttrafik.dk eller bestillingsapp 
 • 50 % rabat til medrejsende ved handicapkørsel 

 • Mulighed for betaling med betalingskort ved online bestilling af Handicapkørsel
 • Bonus for kundetilfredshed i fremtidige kontrakter 
 • Krav om bedre chaufførfaciliteter i fremtidige kontrakter 
 • Midttrafiks mobilitetspolitik 
 • Forsøg med straksgodkendelse af Midttrafiks rejsegaranti 
 • Forsøg med USB-stik i udvalgte busser 
 • Forsøg med Plustur i Lemvig 
 • Deltidspensionistkort til de kommuner, der ikke tilbyder enten gratis kørsel eller helårspensionistkort til 365 kr. til pensionister
   

Udbud og køreplanlægning:

 • Nyt bybusnet i Horsens 

 • Tilpasning af bybusnettet i Holstebro

 • 52. udbud - lufthavnsruterne 912X og 925X. 9 busser med cirka 24.000 køreplantimer Resultat af udbud

 • Specialkørsel for Skive Kommune Resultat af udbud

 • FV6 - FlexVariabel

 • FG6 - FlexGaranti

 • Udbud af Ekstra liftvogne til d. 24. december 2018

 

Det skete der også:

 • Åbning af Letbanen mod Odder og Lisbjerg 
 • Midttrafik live vinder Passagerpulsens pris or bedste kundeservice-initiativ inden for kollektiv transport 
 • Mulighed for betaling med betalingskort ved online bestilling af Handicapkørsel 
 • Region Midtjylland vedtager en spareplan for den regionale busdrift

2019

Beslutninger:

 • Region Midtjyllands besparelser på 60 mio. kr. blev implementeret til køreplanskiftet 30. juni 2019

 • Rejseregler for medtagning af elløbehjul i busser og letbane

 • Forsøg med Midttrafik kundeambassadør, der deltager i borgermøder m.m.

 • Studietur i Groeningen i Holland

 • Beslutning om krav om USB-stik i alle nye kontrakter

 • Trafikplan 2019-2022

 • Nyt serviceniveau for grupperejser

 • Krav om USB-stik i fremtidige kontrakter

 • Nyt planlægningssystem for Flextrafik 

Udbud og køreplanlægning:

 • Nyt bybusnet i Herning

 • Rute 100 fik som den første blå bus lov til at køre gennem Busgaden i Aarhus 

 • 53. udbud – Randers bybusser. 29 bybusser med ca. 88.000 køreplantimer.Resultat af udbud

 • 54. udbud - Ringkøbing-Skjern Kommune. Udbuddet omfatter lokal- og skolekørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune. Resultat af udbud

 • Specialkørsel for Favrskov Kommune Resultat af udbud

 
Det skete der også:

 • Digitalisering af Aarhus betød farvel til periodekort på pap

 • Letbanen åbner mod Grenaa

 • Midttrafik, fagforeningen 3F og busselskabernes brancheforening var samlet hos Midttrafik for at diskutere bussernes køretider i forhold til chaufførernes arbejdsvilkår på baggrund af 3F’s kampagne ”Tid til at trykke stop”. 

 • De fire første elbusser i Midttrafik kom i drift i Aarhus

 • Stor satsning ved Smukfest resulterede i mange kunder

 • Midttrafiks straksgodkendelse af rejsegarantien var nomineret til Passagerpulsens Initiativpris, der hylder de gode, kundevendte tiltag, trafikselskaberne lancerer

 • Salgsrekord af pendlerkort på Midttrafik app

 • Digitalisering af Ungdomskortet med levering i Midttrafik app

2020

Beslutninger:

 • Midttrafiks miljøkonference

 • Byrdefordeling af COVID-19’s konsekvenser for Midttrafiks likviditet

 • Pensionistkort på pap via Midttrafik webshop i alle kommuner

 • Grøn Bus logo, som kommuner kan bruge på særligt miljøvenlige busser

 • Aftale med kommunernes borgerservices om hjælp til bestilling af pensionistkort

 • Ny model for indtægtsfordeling

 • Nye takstinitiativer (dagsbilletter og PendlerKlip)

 • Behandling af Samspil 2030

 • Midttrafik og Midtjyske Jernbaner overtager togstrækningen Holstebro-Skjern

 • Statslig kompensation til trafikselskaber pga. COVID-19 pandemien

 • Tælleudstyr i alle busser (A-kontrakter)

 • Forsøg med emissionsfrie Flextrafikbiler

Udbud og køreplanlægning:

 • Nye trafikplaner i Randers og på Djursland
 • 56. udbud - Aarhus-Silkeborg-Herning-Ringkøbing
   
  • Pakke 1 Kontrakten omfatter cirka 55.000 køreplantimer fordelt på 23 kontraktbusser og fire reservebusser. Kørsel udføres primært mellem Aarhus-Silkeborg-Herning-Ringkøbing. Kontrakten varer for en periode på 6 år, og har dermed tidligst udløb medio 2027. Resultat af udbud

  •  Pakke 2 (genudbud) Kontrakten omfatter cirka 51.000 køreplantimer fordelt på 17 kontraktbusser og 3 reservebusser. Kørslen udføres primært på de regionale ruter: 118 (Aarhus-Randers) og 223 (Silkeborg–Randers). Kontrakten varer for en periode på 6 år, og har dermed tidligst udløb medio 2027. Resultat af udbud

 • 57. udbud - Odder og Skanderborg Kommuner

  • Pakke 1 - Odder Kommune. Udbuddet omfatter driften af bybus og lokalruter i Odder Kommune med driftsstart 17. oktober 2021. Dette omfatter ca. 9.325 køreplantimer om året med anvendelse af 9 kontraktbusser og minimum 1 reservebus. Resultat af udbud

  • Pakke 2 - Skanderborg Kommune. Udbuddet omfatter driften af Skanderborg bybusser med driftsstart 26. juni 2022. Dette omfatter ca. 6.559 køreplantimer om året med anvendelse af 2 kontraktbusser og en reservebus. Resultat af udbud

 • 58. udbud - Regionale og lokale ruter i Randers og omegn. Kontrakten omfatter cirka 55.000 køreplantimer fordelt på 23 kontraktbusser og fire reservebusser. Kørsel udføres primært mellem Aarhus-Silkeborg-Herning-Ringkøbing. Kontrakten varer for en periode på 6 år, og har dermed tidligst udløb medio 2027. Resultat af udbud

 • FV7 - FlexVariabel

 • FG7 - FlexGaranti

Det skete der også:

 • Midttrafiks medarbejdere var på gaden i Aarhus som stoppestedsværter med håndsprit og gode råd i bagagen

 • Midttrafik live får ny funktion, der viser om der plads i bussen

 • Borgmester og Rådmand hjælper med uddeling af mundbind, da mundbindskravet rammer Aarhus

 • Ombygning af Aarhus Rutebilstation 

2021

Beslutninger: 

 • Rejsegarantien udvides til 75 km 
 • Færdiggørelse af strategiplanen for 2021-2024 
 • Stoppestedspulje på 5 mio. kr., som kommuner og region kan ansøge om til medfinansiering af projekter, der løfter kvaliteten på stoppesteder, knudepunkter og terminaler 
 • Cykelmedtagning i bybusser uden for Aarhus og pilotforsøg på rute 100 
 • Handlingskatalog i tilfælde af chaufførmangel 

 • Ny model for grupperejser træder i kraft 
 • Tilbud om månedsfakturering ved kørsel med Flextur og Handicapkørsel 
 • Statslig kompensation til trafikselskaber pga. COVID-19 pandemien 
 • Model for harmonisering af de åbne kørselsordninger i flextrafik 
 • Elektroniske kørestolsramper i fremtidige kontrakter 
 • Mobilt kundecenter

 
Udbud og køreplanlægning:

 •  60. udbud - Regionale ruter i Midt- og Vestjylland

  • Pakke 1 - Herning-Viborg. Kontrakten består af ca. 32.300 køreplantimer om året fordelt på 14 kontraktbusser og 2 fast tilknyttede reservebusser. Kørslen udgøres af de nuværende regionale ruter: 13 (Herning – Haderup – Skive), 53 (Viborg - Karup - Kølvrå – Herning), 953X (Herning-Karup-Viborg), 81 (Herning – Grindsted) Resultat af udbud

  • Pakke 2 - Holstebro – Viborg – Skive (- Randers-Nykøbing Mors-Aalborg). Kontrakten består af ca. 56.400 timer fordelt på 23 kontraktbusser og 3 fast tilknyttede reservebusser. Der er desuden krav om to forpligtede ikke-kontraktbusser. Kørslen udgøres af de nuværende regionale ruter: 21 (Holstebro – Sørvad – Vildbjerg), 26 (Holstebro-Spjald-Skjern), 28 (Holstebro-Viborg), 29 (Holstebro – Haderup – Feldborg), 40 (Skive – Nykøbing), 62 (Viborg – Randers), 72 (Holstebro-Skive), 928X (Holstebro - Viborg – Randers), 960X (Silkeborg – Viborg – Aalborg) Resultat af udbud

 • Udbud af ekstra garantivogne

 Det skete der også:

 • Stor tryghedskampagne i forbindelse med ny normal

 • Ungdomskort kommer på rejsekort

 • Aarhus, Herning og Odder får elbusser

 • 8 kommuner i Midt- og Vestjylland gennemfører stor ungeundersøgelse