Er du sikker?

Afvisning af kunder

Ordensregler
16. marts - 2017

Du kan afvise kunder eller bede dem forlade bussen, hvis de opfører sig upassende og forulemper dig eller de øvrige kunder.

Du kan også afvise kunder, som ikke har og ikke vil anskaffe sig en gyldig billet eller et gyldigt kort. Dog ikke børn!

Hvis kunden nægter at stige ud af bussen, eller du vurderer, at din afvisning vil føre til en konflikt (skænderi eller vold), så lad kunden komme med bussen. Gør opmærksom på, at han/hun kører ulovligt med bussen og får en kontrolafgift, hvis der kommer kontrol.

Det er af hensyn til både dig selv og de øvrige kunder, så der ikke opstår en ubehagelig situation i bussen, og for at tydeliggøre for alle, at denne kunde gør noget ulovligt. 

Hvis en kunde afvises/sættes af bussen mod sin vilje, skal du altid give dit busselskab besked.

I grove eller gentagne tilfælde kan kunder, der generer dig eller de øvrige kunder, få karantæne fra at køre med bussen i en periode. Kontakt dit busselskab, eller skriv til os under Spørg Midttrafik, hvis du er i tvivl. 

Hvad med børn?
Du må ikke afvise børn eller sætte dem af bussen! Mangler barnet billet, så bed barnet tale med forældre eller skole for at få styr på billet fremover. Lad barnet kører med, og sig at han/hun får en kontrolafgift, hvis der kommer kontrollører på bussen. Tag særligt hensyn til mindre børn, der nemt kan blive utrygge – sig fx, at en kontrolafgift bare er et stykke papir, de skal give til mor eller far.

Lugtgener fra kunder 
Læs her