Er du sikker?

Principper og vores prisberegner

Prisberegning
16. marts - 2017

I Midttrafik beregnes prisen på kontantbilletter, klippekort (i Midttrafik app) og periodekort ud fra, hvor mange zoner rejsen opgøres til. Det kaldes zoneafstanden. Zoneafstanden opgøres efter ringzoneprincippet. 

Læs mere om ringzoneprincippet

Kunden skal som udgangspunkt betale for det antal zoner, der er, fra den zone rejsen starter i, til den zone rejsen slutter i.

Går rejsen igennem en zone undervejs, der ligger længere væk end slutzonen, skal kunden dog betale for denne zoneafstand i stedet. Det sker typisk ved busskifte, hvor man undervejs kører i en anden retning end kundens slutdestination.

Godt råd - brug vores prisberegner!
Vi anbefaler, at du bruger vores prisberegner til at finde antal zoner og prisen på en rejse

Prisberegneren tager højde for, at der kan være forskellige priser ud og hjem for kunden.