Soldaterkort

Et soldaterkort er et pendlerkort, der udstedes til alle værnepligtige i Danmark. Det giver dig ret til fri rejse med med bus og tog i det meste af Danmark - også i Midttrafiks område.

Du kan også rejse med natbus uden ekstra betaling.

Hvordan får du et soldaterkort?

Du bestiller dit soldaterkort på dit tjenestested. Herefter udstedes det af DSB. Evt. begrænsninger i gyldigheden vil fremgå af kortet.

Har du spørgsmål vedr. soldaterkort, kan du kontakte dit tjenestested eller DSB.