Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar i kundeservice til at hjælpe dig.

Tlf. 70 210 230 (Alle dage 7.00 - 19.00)

Skriv til os eller chat med os

Rejsegaranti

Midttrafiks rejsegaranti omfatter alle busser i Midttrafiks område og Lemvigbanen. Rejsegarantien giver mulighed for økonomisk kompensation, hvis Midttrafik er skyld i, at du bliver mere end 20 minutter forsinket til dit bestemmelsessted.

headline here

Ansøgningsskema til rejsegaranti - sådan gør du

Ansøgningsskema til rejsegaranti

Print og udfyld ansøgningsskemaet i hånden, hvorefter du kan sende skemaet og evt. kvittering med post eller aflevere det personligt til:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Mrk. kuverten Rejsegaranti

Eller

Midttrafik Kundecenter
Aarhus Rutebilstation
Fredensgade 45
8000 Aarhus C
Mrk. kuverten Rejsegaranti


Midttrafik skal have modtaget ansøgningen senest 14 dage efter, du har brugt rejsegarantien. Hvis ansøgningsfristen overskrides, kan du ikke forvente at få kompensation.

Beløbet overføres til din NemKonto 7 hverdage efter, vi har modtaget din ansøgning. 

Det er vigtigt, at du oplyser dit cpr.-nummer. Det vil kun blive brugt til identifikation af NemKonto.

headline here

Her gælder rejsegarantien

Rejsegaranti er din sikkerhed for, at du når frem i tide. Rejsegarantien omfatter alle busser i Midttrafiks område og Lemvigbanen.

Rejsegarantien gælder, hvis bussen eller toget er skyld i, at du kommer mindst 20 minutter for sent til dit bestemmelsessted, og du vælger at tage en taxa eller at køre i egen bil for at indhente forsinkelsen.

Hvis du bliver forsinket, er det dig selv, som beslutter, om du vil tage en taxa eller køre i egen bil for at indhente forsinkelsen. Efterfølgende kan du søge om at få dine udgifter refunderet.

Overvej, om du eventuelt kan bruge en anden busforbindelse, før du bestiller en taxa. Der gives ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller lignende.

DSB og Arriva Tog har deres egne rejsegarantier.

headline here

Her gælder rejsegarantien ikke

Rejsegarantien gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes forhold, som Midttrafik ikke har indflydelse på (force majeure). Det kan fx være arbejdsnedlæggelser, blokade, dårligt vejr med kraftig sne, isslag, orkan, trafikuheld eller pludseligt opståede forhold, hvor en tilsvarende transport i personbil vurderes at være generet i samme udstrækning, eller hvis Midttrafik senest 24 timer før har informeret om ændret kørsel på midttrafik.dk eller via andre lokale medier.

Rejsegarantien gælder ikke, hvis du bliver forsinket i forbindelse med skift fra tog, fly, færge eller busser fra et privat busselskab. 

Rejsegarantien gælder ikke den del af rejsen, du ville have udført med tog, fly, færge eller busser fra et privat busselskab (fx udgift til ny billet).

Midttrafik garanterer kun korrespondancer, der fremgår af køreplanen. Ved alle andre korrespondancer skal du planlægge din rejse, så du altid har mindst 4 minutter til at skifte bus.

Rejsegarantien gælder ikke for grupper over 8 personer. Skoler, institutioner etc. med CVR-/EAN-nummer kan opnå plads- og rejsegaranti ved at bestille en grupperejse senest 4 hele hverdage før rejsen på midttrafikbestilling.dk

Midttrafiks rejsegaranti dækker ikke udgifter i forbindelse med forsinkelser, der skyldes mangelfuld information, forkert information og/eller eventuelle fejl på Midttrafik live

Tjek eventuelt, om rejsegarantien gælder, inden du går hjemmefra her på siden, eller ring til Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230.

headline here

Hvad giver rejsegarantien?

Midttrafik refunderer kørselsudgifter op til 50 kilometer, enten i taxa mod kvittering eller i egen bil t/r til statens takst. Vær opmærksom på, at det er føreren af bilen, der skal søge om kompensation.

Der refunderes kun udgifter til taxa eller bil til den destination, bussen ville have kørt dig.

headline here

Hjælp-til-selvhjælp

Det er vigtigt, at du stiller dig helt ud til stoppestedet, når bussen kommer og giver tegn til chaufføren. Bær refleks i den mørke tid, så du er sikker på, at chaufføren ser dig.

Hvis du rejser i de regionale busser, er det en fordel, hvis du har penge eller kort parat, når du stiger på bussen. Så kommer alle hurtigere afsted.

Endelig vil vi gerne, at du fortæller os, hvis noget går galt. Det er en vigtig brik i vores arbejde med at skabe en bedre kollektiv trafik. Du kan sende ris, ros og gode forslag til midttrafik@midttrafik.dk