Rejsegaranti

Rejsegarantien gælder nu i alle andre tilfælde end ved forhold, der er relateret til Coronavirus/Covid-19.

Se informationsside om coronavirus/Covid-19


Rejsegarantien dækker udgifter til bil eller taxa, hvis vi er skyld i, at du er mere end 20 minutter forsinket til dit rejsemål. Der er dog visse undtagelser, som du kan læse mere om under 'Hvornår gælder rejsegarantien ikke?'.

Du bestemmer selv, om du vil tage en taxa eller køre i bil for at indhente forsinkelsen.

Du kan bruge rejsegarantien, når du rejser med Midttrafiks busser, Letbanen eller Lemvigbanen.

Er du i tvivl, om rejsegarantien gælder, kan du ringe til Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230.

headline here
Sådan bruger du rejsegarantien

Du skal først sikre dig, at du opfylder betingelserne for, hvornår rejsegarantien gælder.

Er du i tvivl, om rejsegarantien gælder, kan du ringe til Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230

Ring efter en taxa eller kør i egen bil. Vi refunderer kørselsudgifter op til 50 km med taxa og 50 km t/r i bil. Du lægger selv ud for udgifterne. Rejser du med taxa, skal du huske at få en kvittering, som du skal sende med din ansøgning.  

For at sikre en hurtig sagsbehandling, vil vi gerne modtage din ansøgning senest 14 dage efter den forsinkelse, du søger rejsegaranti for. Forældelsesfristen for ansøgning af rejsegaranti er tre år. 

Får du accepteret din ansøgning, overfører vi beløbet til din NemKonto syv hverdage efter, at vi har modtaget din ansøgning.

headline here
Hvornår gælder rejsegarantien?

Rejsegarantien gælder, hvis:

 • Bussen, Letbanen eller Lemvigbanen er mere end 20 minutter forsinket
 • Bussen, Letbanen eller Lemvigbanen er kørt mere end 1 minut før den tid, der står på køreplanen, og der er mere end 20 minutter til næste afgang
 • Bussen, Letbanen eller Lemvigbanen kører forbi dig, og der er mere end 20 minutter til næste afgang
 • Bussen, Letbanen eller Lemvigbanen er forsinket så meget, at du ikke kan nå skifte til anden bus, Letbanen eller Lemvigbanen, og hvis du som følge heraf forsinkes mere end 20 minutter til dit bestemmelsessted (rejsegarantien gælder for skift, der fremgår af køreplanen. Ved andre skift dækker rejsegarantien, hvis du har mindst 4 minutter til skifte bus, Letbanen eller Lemvigbanen + evt. gangtid til et andet stoppested - er der fx 3 minutters gangtid, skal du samlet have mindst 7 minutter til at skifte)

Overvej om du kan bruge en anden busforbindelse, før du bestiller en taxa eller kører i bil. Skal du skifte til anden bus, Letbanen eller Lemvigbanen, skal du som udgangspunkt køre til skiftestedet eller nærmest mulige stop på skifteruten.

Skal du rejse længere end 50 km, kan du med fordel køre til det nærmeste trafikknudepunkt, hvorfra du oftest vil kunne finde videre transportmuligheder.

Er I flere kunder ved stoppestedet, der skulle have været med samme bus, Letbanen eller Lemvigbanen, er I velkomne til at tage en taxa eller køre i bil sammen. I kan køre op til 50 km pr. person. Her gælder rejsegarantien også kun til transport til den destination, bussen, Letbanen eller Lemvigbanen ville have kørt til - gældende fra den destination, hvor din rejse blev afbrudt eller forsinket.

Letbanen og Lemvigbanen: Hvis du bliver mere end en time forsinket

Er du blevet mere end en time forsinket på din rejse med Letbanen eller Lemvigbanen grundet forsinkelser, kan du søge om refusion af din billet.

Refusion af billetten udbetales kun, hvis du har gennemført rejsen med forsinkelse.  Det gælder følgende billettyper: Enkeltbillet fra automat, billet eller klip fra Midttrafik app, pendlerkort eller rejsekort. 

Vi benytter følgende satser til at beregne, hvor meget du kan få refunderet af din samlede billetpris:

 • 25 % af billetprisen ved forsinkelse på 60-119 minutter
 • 50 % af billetprisen ved forsinkelse på 120 minutter eller mere
 • Pendlere: ½ dagspris ved forsinkelse på 60 minutter eller mere

Der er en grænse på 25 kr. pr. person, hvilket betyder, at refusioner på under 25 kr. pr. person afvises.

Denne refusionsmulighed gælder kun for rejser med Letbanen og Lemvigbanen. 

Ønsker du at søge om refusion grundet forsinket rejse, skal du skrive det i kommentarfeltet, når du udfylder formularen. 

Arriva og DSB har deres egne rejsegarantier

headline here
Hvornår gælder rejsegarantien ikke?

Rejsegarantien gælder ikke:

 • I tilfælde af force majeure.
 • Hvis bussen, Letbanen eller Lemvigbanen er kørt mindre end et minut før den tid, der står på køreplanen.
 • Hvis forsinkelsen skyldes forhold, som Midttrafik ikke har indflydelse på. Det kan fx være arbejdsnedlæggelser, blokader, dårligt vejr med kraftig sne, isslag, orkan, trafikuheld eller pludseligt opståede forhold, hvor en tilsvarende transport i personbil vurderes at være generet i samme udstrækning.
 • Hvis Midttrafik senest 24 timer før har informeret om ændret kørsel på midttrafik.dk eller via andre lokale medier.
 • Hvis du bliver forsinket i forbindelse med skift til eller fra tog, fly, færge eller busser fra øvrige trafikselskaber eller et privat busselskab. 
 • I forbindelse med forsinkelser der skyldes mangelfuld information, forkert information og/eller eventuelle fejl på Midttrafik live app
 • I forbindelse med forsinkelser, der skyldes mangelfuld eller forkert information i Google Maps og andre 3. parts-tjenester, der trækker data fra midttrafik.dk eller rejseplanen.dk.
 • Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.
 • Den del af rejsen du ville have udført med tog, fly, færge eller busser fra et privat busselskab (fx udgift til ny billet).
 • Udgifter til parkering.
 • For grupper på over 8 personer. Skoler, institutioner etc. med CVR-/EAN-nummer kan opnå plads- og rejsegaranti ved at bestille en grupperejse senest 4 hele hverdage før rejsen på midttrafikbestilling.dk

Er du i tvivl, om rejsegarantien gælder, kan du ringe til Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230

headline here
Ansøgningsskema til rejsegaranti - sådan gør du

Du kan udfylde et ansøgningsskema til rejsegaranti online.

Udfyld ansøgningsskema her

Du har mulighed for at vedhæfte din kvittering for taxakørsel.

Du kan se, hvordan vi behandler dine personoplysninger i Midttrafik privatlivspolitik

De informationer, du sender via formularen, bliver sendt krypteret til Midttrafik.

Print af skema

Du kan også printe og udfylde ansøgningsskema til rejsegaranti (pdf) 

Du kan sende skemaet og evt. kvittering med post eller aflevere det personligt til:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
Mrk. kuverten Rejsegaranti

Eller 

Midttrafik Kundecenter
Aarhus Rutebilstation
Fredensgade 45, 8000 Aarhus C
Mrk. kuverten Rejsegaranti

For at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling, skal ansøgningen indsendes senest 14 dage efter, den forsinkelse, som du søger rejsegaranti for. Overskridelse af fristen på de 14 dage afskærer dig dog ikke fra at opnå kompensation, da forældelsesfristen er 3 år.

Beløbet overføres til din NemKonto syv hverdage efter, vi har modtaget din ansøgning. 

Det er vigtigt, at du oplyser dit CPR-nummer. Det vil kun blive brugt til identifikation af din NemKonto.

headline here
Hvad giver rejsegarantien?

Midttrafiks rejsegaranti dækker kørselsudgifter op til 50 km enten i taxa mod kvittering eller i egen bil t/r til statens takst. Vær opmærksom på, at det er føreren af bilen, der skal søge om refusion.

Der refunderes kun udgifter til taxa eller bil til den destination, bussen, Letbanen eller Lemvigbanen ville have kørt dig til - gældende fra den destination, hvor din rejse blev afbrudt eller forsinket. Der refunderes ikke udgifter til parkering.

Er du blevet mere end en time forsinket på din rejse med Letbanen eller Lemvigbanen grundet forsinkelser, kan du søge om refusion af din billet.