Rejsegaranti: Bus, Letbanen og Midtjyske Jernbaner

Rejsegarantien dækker udgifter til bil eller taxa, hvis vi er skyld i, at du er mere end 20 minutter forsinket til dit rejsemål. Der er dog visse undtagelser, som du kan læse mere om under 'Hvornår gælder rejsegarantien ikke?'.

Du bestemmer selv, om du vil tage en taxa eller køre i bil for at indhente forsinkelsen.

Du kan bruge rejsegarantien, når du rejser med Midttrafiks busser, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner. 

Dækker rejsegarantien? Tjek det selv, nemt og hurtigt

Straksgodkendelse af rejsegaranti er en forhåndsgodkendelse af, at Midttrafik vil dække dine udgifter til taxa eller kørsel i egen bil jvf. reglerne for rejsegaranti. 

headline here
Sådan bruger du rejsegarantien

Du skal først sikre dig, at du opfylder betingelserne for, hvornår rejsegarantien gælder.

Ring efter en taxa eller kør i egen bil. Vi refunderer kørselsudgifter op til 75 km med taxa og 75 km t/r i bil. Du lægger selv ud for udgifterne. Rejser du med taxa, skal du huske at få en taxakvittering med km-tal, tidspunkter mv., som du skal sende med din ansøgning. Dankortkvittering, MobilePaykvittering, kontoudtog eller lignende er ikke gyldige som dokumentation.

For at sikre en hurtig sagsbehandling, vil vi gerne modtage din ansøgning senest 14 dage efter den forsinkelse, du søger rejsegaranti for. Forældelsesfristen for ansøgning af rejsegaranti er tre år. 

Får du accepteret din ansøgning, overfører vi normalt beløbet til din NemKonto senest ti hverdage efter, at vi har modtaget din ansøgning.

headline here
Hvornår gælder rejsegarantien?

Rejsegarantien gælder, hvis:

 • Bussen, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner er mere end 20 minutter forsinket
 • Bussen, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner er kørt mere end 1 minut før den tid, der står på køreplanen, og der er mere end 20 minutter til næste afgang*
 • Bussen, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner kører forbi dig, og der er mere end 20 minutter til næste afgang**/***
 • Bussen, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner er fyldt, og du bliver afvist, og der er mere end 20 minutter til næste afgang
 • Bussen, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner er forsinket så meget, at du ikke kan nå skifte til anden Midttrafik bus, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner, og hvis du som følge heraf forsinkes mere end 20 minutter til dit bestemmelsessted (rejsegarantien gælder for skift, der fremgår af køreplanen. Ved andre skift dækker rejsegarantien, hvis du har mindst 4 minutter til at skifte bus, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner + evt. gangtid til et andet stoppested - er der fx 3 minutters gangtid, skal du samlet have mindst 7 minutter til at skifte)


Overvej om du kan bruge en anden busforbindelse, før du bestiller en taxa eller kører i bil. Skal du skifte til anden Midttrafik bus, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner, skal du som udgangspunkt køre til skiftestedet eller nærmest mulige stop på skifteruten.

Skal du rejse længere end 75 km, kan du med fordel køre til det nærmeste trafikknudepunkt, hvorfra du oftest vil kunne finde videre transportmuligheder.

Er I flere kunder ved stoppestedet, der skulle have været med samme bus, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner, er I velkomne til at tage en taxa eller køre i bil sammen. I kan køre op til 75 km pr. person. Her gælder rejsegarantien også kun til transport til den destination, bussen, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner ville have kørt til - gældende fra den destination, hvor din rejse blev afbrudt eller forsinket. Ved kørsel i egen bil kan du få godtgjort antal km for den korteste vej mellem destinationerne.

* 925X Lufthavnsbussen: Afgangstider fra Aarhus Lufthavn er vejledende. Er alle kunder kommet ud, skal bussen ikke afvente afgangstiden i køreplanen.

** Du skal have været ved stoppestedet mindst 1 minut før køreplanlagt afgang, og du skal gøre dig synlig overfor chaufføren – dvs. træde frem, når bussen nærmer sig, og bruge lommelygte eller refleks, når det er mørkt. 

*** Hvis du har villet stå på, hvor der ikke er et stoppested, skal betingelserne for vinkestrækning være opfyldt, og du skal have gjort dig særligt umage for at give tegn i god tid.

Betingelserne for vinkestrækning er:

 • Det skal være uden for byerne
 • Der skal være mere end 600 meter mellem stoppestederne defineret som mindst 300 meter til nærmeste stoppested
 • Det skal være lovligt at standse der ifølge færdselsloven og chaufføren afgør, om det er lovligt og forsvarligt at standse bussen – uagtet at det evt. fremgår som vinkestrækning på Rejseplanen

Chaufføren vil altid blive hørt ved ansøgninger på rejsegaranti på vinkestrækninger, og der vil blive givet afslag, hvis chaufføren har vurderet, at det var ulovligt eller uforsvarligt at standse pågældende sted.

Letbanen og Midtjyske Jernbaner: Hvis du bliver mere end en time forsinket

Er du blevet mere end en time forsinket på din rejse med Letbanen eller Midtjyske Jernbaner grundet forsinkelser, kan du søge om refusion af din billet.

Refusion af billet kan ikke kombineres med refusion af taxa eller kørsel i egen bil.

Det gælder følgende billettyper: Enkeltbillet fra automat, billet eller klip fra Midttrafik app, pendlerkort eller Rejsekort. 

Vi benytter følgende satser til at beregne, hvor meget du kan få refunderet af din samlede billetpris:

 • 25 % af billetprisen ved forsinkelse på 60-119 minutter
 • 50 % af billetprisen ved forsinkelse på 120 minutter eller mere
 • Pendlere: ½ dagspris ved forsinkelse på 60 minutter eller mere

Hvis der undervejs på din togrejse opstår forsinkelser på 60 minutter eller mere, må du gerne afbryde rejsen og rejse retur til din afrejsestation på samme billet. Derudover kan du få udstedt en erstatningsbillet til Midttrafik app.

Er du blevet mere end 60 minutter forsinket på din togrejse, har du desuden ret til kompensation mod kvittering for lidt let at spise og drikke. Midttrafik tilbyder refusion for op til 50 kr. for køb af noget let at spise og drikke fra en nærtliggende butik. Et eksempel kunne være en bolle og en sodavand.

Refusion af mad og drikke kan ikke kombineres med refusion af taxa eller kørsel i egen bil.

Der refunderes ikke for køb af alkoholiske drikke, tobak, magasiner, aviser og lignende. 

Der er en grænse på 25 kr. pr. person for ovennævnte refusionsmuligheder, hvilket betyder, at refusioner på under 25 kr. pr. person afvises.

Ønsker du at søge om refusion grundet forsinket rejse, skal du skrive det i kommentarfeltet, når du udfylder formularen. 

DSB og GoCollective har deres egne rejsegarantier

headline here
Hvornår gælder rejsegarantien ikke?

Rejsegarantien gælder ikke:

 • I tilfælde af force majeure (rejsegarantien dækker dog, hvis Letbanen bliver forsinket eller aflyst på grund af frost på køreledningerne)
 • Busser til arrangementer (fx Grøn Koncert og Smukfest), der er annonceret på Bus til arrangementer
 • Flexbus - herunder skift til og fra flexbus. Se rejsegaranti for flexbus
 • Hvis I er en gruppe på mere end 8 personer. Institutioner, der har reserveret plads, kan dog benytte rejsegaranti
 • Hvis bussen, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner er kørt mindre end et minut før den tid, der står på køreplanen
 • Hvis forsinkelsen skyldes forhold, som Midttrafik ikke har indflydelse på. Det kan fx være arbejdsnedlæggelser, blokader, dårligt vejr med kraftig sne, isslag, orkan, trafikuheld eller pludseligt opståede forhold, hvor en tilsvarende transport i bus, lastbil o.l. vurderes at være generet i samme udstrækning
 • Hvis Midttrafik senest 24 timer før har informeret om ændret kørsel på midttrafik.dk/trafikinfo eller midttrafik.dk
 • Hvis du bliver forsinket i forbindelse med skift til eller fra flextrafik, DSB eller GoCollective tog, fly, færge eller busser fra øvrige trafikselskaber eller et privat busselskab
 • I forbindelse med forsinkelser der skyldes mangelfuld information, forkert information og/eller eventuelle fejl på Midttrafik live eller Rejseplanen
 • I forbindelse med forsinkelser, der skyldes mangelfuld eller forkert information i Google Maps og andre 3. parts-tjenester, der trækker data fra midttrafik.dk eller Rejseplanen
 • Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste
 • Den del af rejsen du ville have udført med flextrafik, DSB eller GoCollective tog, fly, færge eller busser fra et privat busselskab (fx udgift til ny billet)
 • Øvrige udgifter fx parkering

Er du i tvivl, om rejsegarantien gælder, kan du ringe til Midttrafik Kundeservice på tlf. 70 210 230

headline here
Hvad dækker rejsegarantien?

Midttrafiks rejsegaranti dækker kørselsudgifter op til 75 km enten i taxa mod kvittering eller i egen bil t/r til statens takst. Vær opmærksom på, at det er føreren af bilen, der skal søge om refusion.

Der refunderes kun udgifter til taxa eller bil til den destination, bussen, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner ville have kørt dig til - gældende fra den destination, hvor din rejse blev afbrudt eller forsinket. Ved kørsel i egen bil kan du få godtgjort antal km for den korteste vej mellem destinationerne. Der refunderes ikke udgifter til parkering.

Er du blevet mere end en time forsinket på din rejse med Letbanen eller Midtjyske Jernbaner grundet forsinkelser, kan du søge om refusion af din billet.

headline here
Ansøgningsskema til rejsegaranti - sådan gør du

Du kan udfylde et ansøgningsskema til rejsegaranti online.

Du har mulighed for at vedhæfte din kvittering for taxakørsel.

Du kan se, hvordan vi behandler dine personoplysninger i Midttrafik privatlivspolitik

De informationer, du sender via formularen, bliver sendt krypteret til Midttrafik.

Print af skema

Du kan også printe og udfylde ansøgningsskema til rejsegaranti (pdf)

Du kan sende skemaet og evt. kvittering med post eller aflevere det personligt til:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
Mrk. kuverten Rejsegaranti

Eller 

Midttrafik Kundeservice
Aarhus Rutebilstation
Fredensgade 45, 8000 Aarhus C
Mrk. kuverten Rejsegaranti

For at sikre en hurtig og nem sagsbehandling, skal ansøgningen indsendes senest 14 dage efter, den forsinkelse, som du søger rejsegaranti for. Overskridelse af fristen på de 14 dage afskærer dig dog ikke fra at opnå kompensation, da forældelsesfristen er 3 år.

Får du accepteret din ansøgning, overfører vi normalt beløbet til din NemKonto senest ti hverdage efter, at vi har modtaget din ansøgning.

Det er vigtigt, at du oplyser dit CPR-nummer. Det vil kun blive brugt til identifikation af din NemKonto.