Udbud i Midttrafik

Midttrafik udliciterer bl.a. den kollektive bustrafik og handicapkørsel (variabel kørsel) i region Midtjylland. Private selskaber indkøber busser og biler og driver garageanlæggene. Det er de private selskaber, som ansætter chauffører og andet personale til at udføre kørslen.