Udbud af Flextrafik og specialkørsel

Specialkørsel i Skive Kommune

Midttrafik gennemfører udbud af specialkørsel for Skive Kommune.

Se udbuddet på dette link: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f7e53802-aa87-46bf-8c09-96ca0906dfa2/homepage

Deltagelse i udbud

For at deltage i vores udbud er der flere ting, som du skal have på plads.

  1. Du skal have oprettet et firma med eget CVR-nr. Det skal gøres via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Start_virksomhed
  2. Du skal have en tilladelse til at køre persontransport. Denne skal søges hos Færdselsstyrelsen via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/fstyr/Ansoegning_om_tilladelse_til_erhvervsmaessig_persontransport

Du kan læse nærmere her, https://taxilov.dk/Du_vil_vaere_vognmand

Du skal selv følge med på vores hjemmeside, når udbuddet offentliggøres.


Flextrafik omfatter handicapkørsel, kommunal kørsel og siddende patientbefordring i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Midttrafiks gennemfører udbud af FlexGaranti og FlexVariabel i samarbejde med FynBus og Sydtrafik.  Udbud kan findes på Flex-portalen

Udbud af FlexSpeciel kan findes på Midttrafiks udbudsportal

 

Tidligere udbud