Udbud af Flextrafik og specialkørsel

Almindelig Flextrafik

Midttrafik har i samarbejde med Sydtrafik og FynBus gennemført udbud af Flextrafik med driftsstart 1. marts 2019. Aftalerne løber mindst til udgangen af februar 2021.
Se de godkendte tilbud her: Godkendte tilbud garantivogne FG6  -  Godkendte tilbud variable vogne FV6.

Kommende udbud

  • Midttrafik forventer at offentliggøre udbudsmateriale til FG7 - FlexGaranti i slutningen af juni 2020.
  • Midttrafik forventer at offentliggøre udbudsmateriale til FV7 - FlexVariabel i august 2020.

Flextrafik omfatter handicapkørsel, kommunal kørsel og siddende patientbefordring i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Midttrafiks gennemfører udbud af FlexGaranti og FlexVariabel i samarbejde med FynBus og Sydtrafik.  Udbud kan findes på Flex-portalen.

Udbud af FlexSpeciel kan findes på Midttrafiks udbudsportal.

Spørgsmål angående tilmelding og adgang til udbudsmaterialet, eller andre tekniske spørgsmål vedrørende udbudshjemmesiden, kan rettes til Jan Ingebrigtsen på jai@midttrafik.dk.