Udbud af Flextrafik og specialkørsel

19. juli 2020

Midttrafik, Sydtrafik og FynBus har offentliggjort FG7 - FlexGaranti

Tilbudsfrist 24. august 2020 kl. 12
Kontraktstart kan variere for de enkelte udbudte garantivogne. Kontraktstart den 1. november 2020, 1. marts 2021 eller 1. juni 2021. Kontrakten udløber den 28. februar 2023 for alle vogne.
Der kan i dette udbud afgives tilbud på kørsel med samme vogn både i garanti- og rådighedsperioden samt i variabel periode uden for garanti- og rådighedsperioden.
Såfremt tilbudsgiver ønsker, at samme vogn skal kunne køre uden for garanti- og rådighedsperioden, skal der samtidig afgives tilbudspriser for kørsel i variabel periode.

Se udbudsmateriale og tilmeld her...


25. juni 2020

Trafikselskaberne forventer at gennemføre følgende udbud

 • Udbud af FV7 – FlexVariabel
  Aftalestart den 1. marts 2021. Rammeaftalen udløber den 28. februar 2023 for alle vogne.
  Forventet offentliggørelse: September 2020

Når udbuddet er offentliggjort, kan det findes på udbudsportalen Ethics

 • Genudbud af vogntype 5, FS9 – FlexSpecial Favrskov
  Kontraktstart den 2. november 2020.
  Kontrakten udløber med skoleårets slutning 2021.
  Forventet offentliggørelse: Medio juli 2020.
  Forventet tilbudsfrist: 24. august 2020

Udbuddet kan findes her Genudbud af vogntype5, FS9 – FlexSpecial Favrskov 


Almindelig Flextrafik

Midttrafik har i samarbejde med Sydtrafik og FynBus gennemført udbud af Flextrafik. Aftalerne løber mindst til udgangen af februar 2021.
Se de godkendte tilbud her: Tildelte garantivogne FG6  -  Godkendte tilbud variable vogne FV6.

Kommende udbud

 • Midttrafik forventer at offentliggøre udbudsmateriale til FG7 - FlexGaranti i slutningen af juni 2020.
 • Midttrafik forventer at offentliggøre udbudsmateriale til FV7 - FlexVariabel i august 2020.

Deltagelse i udbud

For at deltage i vores udbud er der flere ting, som du skal have på plads.

 1. Du skal have oprettet et firma med eget CVR-nr. Det skal gøres via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Start_virksomhed
 2. Du skal have en tilladelse til at køre persontransport. Denne skal søges hos Færdselsstyrelsen via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/fstyr/Ansoegning_om_tilladelse_til_erhvervsmaessig_persontransport

Du kan læse nærmere her, https://taxilov.dk/Du_vil_vaere_vognmand

Du skal selv følge med på vores hjemmeside, når udbuddet offentliggøres.


Flextrafik omfatter handicapkørsel, kommunal kørsel og siddende patientbefordring i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Midttrafiks gennemfører udbud af FlexGaranti og FlexVariabel i samarbejde med FynBus og Sydtrafik.  Udbud kan findes på Flex-portalen.

Udbud af FlexSpeciel kan findes på Midttrafiks udbudsportal.

Spørgsmål angående tilmelding og adgang til udbudsmaterialet, eller andre tekniske spørgsmål vedrørende udbudshjemmesiden, kan rettes til Jan Ingebrigtsen på jai@midttrafik.dk