Udbud af Flextrafik og specialkørsel

Almindelig Flextrafik

Midttrafik har i samarbejde med Sydtrafik og FynBus gennemført udbud af Flextrafik. Aftalerne løber mindst til udgangen af februar 2021.
Se de godkendte tilbud her: Tildelte garantivogne FG6  -  Godkendte tilbud variable vogne FV6.

Kommende udbud

  • Midttrafik forventer at offentliggøre udbudsmateriale til FG7 - FlexGaranti i slutningen af juni 2020.
  • Midttrafik forventer at offentliggøre udbudsmateriale til FV7 - FlexVariabel i august 2020.

Deltagelse i udbud

For at deltage i vores udbud er der flere ting, som du skal have på plads.

  1. Du skal have oprettet et firma med eget CVR-nr. Det skal gøres via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Start_virksomhed
  2. Du skal have en tilladelse til at køre persontransport. Denne skal søges hos Færdselsstyrelsen via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/fstyr/Ansoegning_om_tilladelse_til_erhvervsmaessig_persontransport

 Du kan læse nærmere her, https://taxilov.dk/Du_vil_vaere_vognmand

Du skal selv følge med på vores hjemmeside når  udbuddet offentliggøres.


Flextrafik omfatter handicapkørsel, kommunal kørsel og siddende patientbefordring i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Midttrafiks gennemfører udbud af FlexGaranti og FlexVariabel i samarbejde med FynBus og Sydtrafik.  Udbud kan findes på Flex-portalen.

Udbud af FlexSpeciel kan findes på Midttrafiks udbudsportal.

Spørgsmål angående tilmelding og adgang til udbudsmaterialet, eller andre tekniske spørgsmål vedrørende udbudshjemmesiden, kan rettes til Jan Ingebrigtsen på jai@midttrafik.dk.