Udbud af Flextrafik og specialkørsel

Høring over FV7 – FlexVariabel og FG7 – FlexGaranti udbudsmateriale

FynBus, Midttrafik og Sydtrafik sender nuværende udbudsmateriale fra FV7 – FlexVariabel og FG7 – FlexGaranti i høring hos interessenter i branchen.

Frist for indsendelse af høringssvar er 15. november 2021 kl. 14.00.

Link til Høring over FG7 - FlexGaranti

Link til Høring over FV7 – FlexVariabel

 Høringssvar kan kun indsendes via Ethics.

Midttrafik har i øjeblikket ikke aktuelle udbud på Flextrafik eller specialkørsel.

 

Deltagelse i udbud

For at deltage i vores udbud er der flere ting, som du skal have på plads.

  1. Du skal have oprettet et firma med eget CVR-nr. Det skal gøres via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Start_virksomhed
  2. Du skal have en tilladelse til at køre persontransport. Denne skal søges hos Færdselsstyrelsen via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/fstyr/Ansoegning_om_tilladelse_til_erhvervsmaessig_persontransport

Du kan læse nærmere her, https://taxilov.dk/Du_vil_vaere_vognmand

Du skal selv følge med på vores hjemmeside, når udbuddet offentliggøres.


Flextrafik omfatter handicapkørsel, kommunal kørsel og siddende patientbefordring i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Midttrafiks gennemfører udbud af FlexGaranti og FlexVariabel i samarbejde med FynBus og Sydtrafik.  Udbud kan findes på Flex-portalen

Udbud af FlexSpeciel kan findes på Midttrafiks udbudsportal

 

Tidligere udbud