Udbud af flextrafik og specialkørsel

Genudbud af FG8 – FlexGaranti

Genudbud af FG8 – FlexGaranti er offentliggjort den 12. september 2022 og kan tilgås her

Driftsstart den 1. marts 2023. Kontrakten udløber den 28. februar 2025.

Tilbudsfrist den 11. oktober 2022 kl. 12.00.

Trafikselskaberne afholder informationsmøde for alle interesserede via Microsoft Teams den 15. september kl. 15-17.

Tilmelding er nødvendig og skal ske til mail hjo@midttrafik.dk senest den 14. september 2022 kl. 12.00. 

På mødet vil trafikselskaberne præsentere særlige opmærksomhedspunkter i udbuddet.

Udbud af Flexvariabel FV8

Udbud af FV8 – FlexVariabel er offentliggjort den 19. september 2022 og kan tilgås her

Tidligste dato for driftsstart er den 1. marts 2023. Rammeaftalen udløber den 28. februar 2025.

Tilbudsfrist den 23. november 2022 kl. 12.00

Trafikselskaberne afholder informationsmøde for alle interesserede via Microsoft Teams den 22. september kl. 15-17.

Tilmelding er nødvendig og skal ske til mail hjo@midttrafik.dk senest den 21. september 2022 kl. 12.00.

På mødet vil trafikselskaberne præsentere særlige opmærksomhedspunkter i udbuddet.

Deltagelse i udbud

For at deltage i vores udbud er der flere ting, som du skal have på plads.

  1. Du skal have oprettet et firma med eget CVR-nr. Det skal gøres via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Start_virksomhed
  2. Du skal have en tilladelse til at køre persontransport. Denne skal søges hos Færdselsstyrelsen via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/fstyr/Ansoegning_om_tilladelse_til_erhvervsmaessig_persontransport

Du kan læse nærmere her, https://taxilov.dk/Du_vil_vaere_vognmand

Du skal selv følge med på vores hjemmeside, når udbuddet offentliggøres.


Flextrafik omfatter handicapkørsel, kommunal kørsel og siddende patientbefordring i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Midttrafiks gennemfører udbud af FlexGaranti og FlexVariabel i samarbejde med FynBus og Sydtrafik.  Udbud kan findes på Flex-portalen

Udbud af FlexSpeciel kan findes på Midttrafiks udbudsportal

 

Tidligere udbud