Udbud af Flextrafik og specialkørsel

9. september 2020

FV7 - FlexVariabel offentliggjort

Tilbudsfrist 6. oktober 2020 kl. 12

Aftalestart 1. marts 2021. Aftalen udløber den 28. februar 2023.

Følg dette link til udbudsmateriale og tilmelding


19. juli 2020

FG7 - FlexGaranti

Tilbudsfrist var 24. august 2020
Tildeling forventes 11. semptember 2020

Kontraktstart kan variere for de enkelte udbudte garantivogne. Kontraktstart den 1. november 2020, 1. marts 2021 eller 1. juni 2021. Kontrakten udløber den 28. februar 2023 for alle vogne.
Der kan i dette udbud afgives tilbud på kørsel med samme vogn både i garanti- og rådighedsperioden samt i variabel periode uden for garanti- og rådighedsperioden.
Såfremt tilbudsgiver ønsker, at samme vogn skal kunne køre uden for garanti- og rådighedsperioden, skal der samtidig afgives tilbudspriser for kørsel i variabel periode.

Følg dette link til udbudsmateriale


FG6 og FV6

Midttrafik har i samarbejde med Sydtrafik og FynBus gennemført udbud af Flextrafik. Aftalerne løber mindst til udgangen af februar 2021.
Se de godkendte tilbud her: Tildelte garantivogne FG6  -  Godkendte tilbud variable vogne FV6

Deltagelse i udbud

For at deltage i vores udbud er der flere ting, som du skal have på plads.

  1. Du skal have oprettet et firma med eget CVR-nr. Det skal gøres via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Start_virksomhed
  2. Du skal have en tilladelse til at køre persontransport. Denne skal søges hos Færdselsstyrelsen via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/fstyr/Ansoegning_om_tilladelse_til_erhvervsmaessig_persontransport

Du kan læse nærmere her, https://taxilov.dk/Du_vil_vaere_vognmand

Du skal selv følge med på vores hjemmeside, når udbuddet offentliggøres.


Flextrafik omfatter handicapkørsel, kommunal kørsel og siddende patientbefordring i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Midttrafiks gennemfører udbud af FlexGaranti og FlexVariabel i samarbejde med FynBus og Sydtrafik.  Udbud kan findes på Flex-portalen

Udbud af FlexSpeciel kan findes på Midttrafiks udbudsportal

Spørgsmål angående tilmelding og adgang til udbudsmaterialet, eller andre tekniske spørgsmål vedrørende udbudshjemmesiden, kan rettes til Jan Ingebrigtsen på jai@midttrafik.dk

Tidligere udbud