Flextrafik

Servicemeddelelse: Flextrafik oplever stor travlhed på telefonerne i øjeblikket, hvorfor du kan opleve øget ventetid på at komme igennem og tale med en medarbejder.

Flextrafik er kollektiv trafik på tidspunkter og i områder, der ikke er dækket af almindelig bustrafik. Her kan du bruge Flextur, Flexbus og Plustur. 

Flextrafik er også kørsel for kunder med et særligt tranportbehov, som du skal visiteres til af din kommune eller Region Midtjylland. Det gælder handicapkørsel, patientbefordring og særlig kommunal kørsel. 

Kontakt os
Ring eller skriv til os, hvis du har en oplevelse, du gerne vil dele med os - eller hvis du har spørgsmål. Tlf. 87 40 83 00 (tast 5) alle hverdage kl. 8.00 - 12.00.

Du kan bestille kørsel alle dage kl. 7.00 - 20.00, inkl. helligdage på tlf. 87 40 83 00. Dog særlige åbningstider 24. og 31. december. Du kan også bestille Flextur og Handicapkørsel online eller på Flextrafik app hele døgnet.