Rejsegaranti: Flexbus

Flexbus rejsegaranti dækker udgifter til taxa eller bil, hvis vi er skyld i, at du bliver forsinket til dit bestemmelsessted.

Du kan læse mere om reglerne for, hvordan du bruger rejsegarantien, hvornår den gælder og hvilke undtagelser der er herunder.

Flexbus rejsegaranti kan kombineres med Midttrafiks rejsegaranti for Midttrafiks busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner.

headline here
Sådan bruger du rejsegarantien

Vi forsøger at kontakte dig telefonisk, hvis bilen bliver forsinket.

Hvis du venter mere end 20 minutter på din bil, skal du ringe til Midttrafik på tlf. 87 40 83 00 (tast 0).

 • Hvis du efter aftale med Midttrafik selv bestiller en taxa, kan du efterfølgende få beløbet refunderet.
 • Hvis du efter aftale med Midttrafik får en til at køre dig i privat bil, kan føreren efterfølgende få udgiften refunderet.

Ring efter en taxa eller kør i egen bil. Vi refunderer kørselsudgifter op til 75 km med taxa og 75 km t/r i bil. Du lægger selv ud for udgifterne. Rejser du med taxa, skal du huske at få en taxakvittering med km-tal, tidspunkter mv., som du skal sende med din ansøgning.

Dankortkvittering, MobilePaykvittering, kontoudtog eller lignende er ikke gyldige som dokumentation.

For at sikre en hurtig sagsbehandling, vil vi gerne modtage din ansøgning senest 14 dage efter den forsinkelse, du søger rejsegaranti for. Forældelsesfristen for ansøgning af rejsegaranti er tre år. 

Får du accepteret din ansøgning, overfører vi normalt beløbet til din NemKonto senest syv hverdage efter, at vi har modtaget din ansøgning.

headline here
Hvornår gælder rejsegarantien?

Turen består kun af en flexbus

Rejsegarantien gælder, hvis:

 • Bilen er forsinket, så du bliver mere end 20 minutter* forsinket til dit bestemmelsessted.

*Forsinkelsen beregnes i forhold til ankomsttidspunktet i flexbuskøreplanen.

Turen består både af flexbus og Midttrafiks busser, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner

Rejsegarantien gælder, hvis:

 • Bilen er forsinket, så du bliver mere end 20 minutter* forsinket til dit bestemmelsessted.
 • Bilen er mere end 20 minutter* forsinket og der er mere end 20 minutter til næste afgang med Midttrafiks busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner.
 • Midttrafiks bus, Letbanen eller Midtjyske Jernbaner er forsinket så meget, at du ikke kan nå at skifte til flexbussen, og hvis du som følge heraf forsinkes mere end 20 minutter til dit bestemmelsessted (rejsegarantien gælder for skift, der fremgår af køreplanen. Ved andre skift dækker rejsegarantien, hvis turen kan fremsøges på rejseplanen.dk).

*Forsinkelsen beregnes i forhold til ankomsttidspunktet i flexbuskøreplanen.

headline here
Hvornår gælder rejsegarantien ikke?

Rejsegarantien gælder ikke:

 • I tilfælde af force majeure.
 • Hvis forsinkelsen skyldes forhold, som Midttrafik ikke har indflydelse på. Det kan fx være arbejdsnedlæggelser, blokader, dårligt vejr med kraftig sne, isslag, orkan, trafikuheld eller pludseligt opståede forhold, hvor en tilsvarende transport i personbil vurderes at være generet i samme udstrækning.
 • Hvis Midttrafik senest 24 timer før har informeret om ændret kørsel på midttrafik.dk/trafikinfo, midttrafik.dk, Flextrafik-telefonslusen, midttrafik.flextrafik.dk, rejseplanen.dk eller rejseplanen.flextrafik.dk.
 • Hvis du bliver forsinket i forbindelse med skift til eller fra DSB eller GoCollective tog, fly, færge eller busser fra øvrige trafikselskaber eller et privat busselskab.
 • I forbindelse med forsinkelser der skyldes mangelfuld information, forkert information og/eller eventuelle fejl på rejseplanen.dk og/eller rejseplanen.flextrafik.dk.
 • I forbindelse med forsinkelser, der skyldes mangelfuld eller forkert information i Google Maps og andre 3. parts-tjenester, der trækker data fra midttrafik.dk eller rejseplanen.dk
 • Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.
 • Den del af turen du ville have udført med DSB eller GoCollective tog, fly, færge eller busser fra et privat busselskab (fx udgift til ny billet).
 • Ved en tur med skifte til/fra Midttrafiks busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner, der ikke kan fremsøges på rejseplanen.dk
 • Øvrige udgifter fx parkering.
headline here
Sådan søger du om flexbus rejsegaranti

Du kan udfylde ansøgningsskema til flexbus rejsegaranti online.

Du har mulighed for at vedhæfte din kvittering for taxakørsel.

Se hvordan dine personoplysninger behandles i Midttrafik privatlivspolitik

De informationer, du sender via formularen, bliver sendt krypteret til Midttrafik.

For at sikre en hurtig sagsbehandling, vil vi gerne modtage din ansøgning senest 14 dage efter den forsinkelse, du søger rejsegaranti for. Forældelsesfristen for ansøgning af rejsegaranti er tre år. 

Får du accepteret din ansøgning, overfører vi normalt beløbet til din NemKonto senest syv hverdage efter, at vi har modtaget din ansøgning.

Det er vigtigt, at du oplyser dit CPR-nummer. Det vil kun blive brugt til identifikation af din NemKonto.

Du kan også sende et brev med taxakvittering, oplysning om fødselsdato og år, dit fulde navn, adresse og postnr. Du skal desuden oplyse, hvor du skulle være kørt fra og til, dato og aftalt afhentningstidspunkt.

Brevet sendes til:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Att.: Kundeservice

headline here
Hvad dækker flexbus rejsegaranti?

Flexbus rejsegaranti dækker kørselsudgifter op til 75 km enten i taxa mod kvittering eller i egen bil t/r til statens takst. Vær opmærksom på, at det er føreren af bilen, der skal søge om refusion.

Der refunderes kun udgifter til taxa eller bil til den destination, Midttrafik ville have kørt dig til - gældende fra den destination, hvor din tur blev afbrudt eller forsinket. Der refunderes ikke udgifter til parkering.