Rejs på børnebillet uden for dit prisområde

Ungdomskort - rejser uden for kortets gyldighedsområde

Transportmiddel Rejser i Jylland og på Fyn Rejser på Sjælland og øerne Rejser over Storebælt
IC- OG REGIONALTOG Du må rejse på en almindelig børnebillet eller et rejsekort (flex eller anonym) med kundetype barn i lokale prisområder og få minimum 50% rabat. Rejser du på tværs af lokale prisområder, må du rejse på en ungdomsbillet eller rejsekort med kundetype ung og få minimum 25 % rabat. Du må rejse på en almindelig børnebillet eller et rejsekort (flex eller anonym) med kundetype barn og få minimum 50% rabat. Du må rejse på en ungdomsbillet eller et rejsekort med kundetype ung og få minimum 25 % rabat.
BUS, LETBANE, S-TOG, METRO OG LOKALTOG* Du må rejse på en almindelig børnebillet eller et rejsekort (flex eller anonym) med kundetype barn uden for dit eget prisområde og få minimum 50% rabat. Du må rejse på en almindelig børnebillet eller et rejsekort (flex eller anonym) med kundetype barn og få minimum 50% rabat. Du må rejse på en ungdomsbillet eller et rejsekort med kundetype ung og få minimum 25 % rabat.

Husk, at du kun kan købe børnebilletter i Midttrafik app til Midttrafiks område.
Du skal fremvise et gyldigt ungdomskort, når du køber ungdomsbillet/børnebillet uden for dit prisområde.
Har du ungdomskort på rejsekort, skal det IKKE tjekkes ind.

*I Midttrafiks område kan du også køre på børnebillet, når du rejser med Midtjyske Jernbaner. Tjek reglerne for lokalbaner i andre regioner. De kan være forskellige.