Spørgsmål og svar om ungdomskort på Midttrafik app

headline here
Har du ikke brug for dit ungdomskort i en periode?

Ungdomskort fungerer som en abonnementsordning, hvor du automatisk modtager de bestilte perioder til betaling.

Har du et Ungdomskort på Midttrafik app, kan du ændre perioder senest 4 dage før første gyldighedsdato:

 • Vælg Køb Ungdomskort i menuen igen
 • Skift start- eller slutdato på dit næste ungdomskort  (Du kan ændre den en gang på Midttrafik app. Har du brug for at ændre igen, skal du gøre det på mitungdomskort.dk 4 dage før første gyldighedsdato)
 • Du modtager en pauseskærm med besked om, hvornår dit næste ungdomskort er klar i Midttrafik app
 • Dit ungdomskort bliver leveret til betaling 3 dage (fra cirka kl. 12.00) inden første gyldighedsdato i Midttrafik app

Det er vigtigt, at du ændrer perioder, hvis du ikke har brug for kortet. Betaler du dit ungdomskort, efter at perioden er begyndt, skal du betale for hele perioden.

headline here
Har du betalt for dit Ungdomskort midt i en periode?

Du skal være opmærksom på, at du kommer til at betale for hele perioden, hvis du betaler dit ungdomskort efter første gyldighedsdag. Har du fx bestilt en periode fra 1. september - 30. september, men betaler 11. september, kommer du til at betale for hele perioden. I Midttrafik app vil startdatoen være 11. september og slutdatoen vil være 30. september, fordi Midttrafik app altid registrerer den dag, hvor kortet er betalt. Du kan altid se dine perioder på mitungdomskort.dk

Et ungdomskort er en form for abonnementsordning, hvor du forpligtiger dig til at købe nogle perioder. Har du ikke brug for en periode, skal du ændre startdatoen i Midttrafik app senest 4 dage før første gyldighedsdato. Du har også mulighed for at annullere perioden på mitungdomskort.dk senest 4 dage før første gyldighedsdato.

headline here
Har du holdt pause uden at annullere din periode?

Det er vigtigt, at du tjekker datoerne på det kort, du betaler i Midttrafik app. Har du holdt en pause i en periode, fx en måned, uden at annullere perioden, vil perioden ligge klar til køb i Midttrafik app, indtil perioden er udløbet. Du kan altså først købe din nye periode fra første gyldighedsdato. Kig godt efter, så du ikke risikerer at betale fuld pris for 4 dage!

headline here
Har du bestilt det forkerte ungdomskort?

Vi oplever nogle gange, at elever på en ungdomsuddannelse ved en fejl vælger kortet til de 16-19 årige (ikke under uddannelse), og derfor ikke opnår den billigste pris.

Du kan selv rette det på ungdomskort.dk

 • Gå på ungdomskort.dk
 • Vælg Søg om godkendelse og log på med MitID
 • Godkend de informationer, din skole har oplyst
 • Gå på mitungdomskort.dk
 • Log ind med MitID 
 • Vælg Dine godkendelser
 • Bestil det Ungdomskort, der passer til dig (vælg ungdomsuddannelse)
 • Gennemfør bestilling
 • Skriv til ungdomskort@midttrafik.dk
 • Fortæl om fejlen og oplys dit stamkortnummer 

Bemærk, at du kun kan få refunderet differencen i egenbetaling på dit aktive kort. Der refunderes ikke med tilbagevirkende kraft på udløbne kort.

headline here
Har du ikke længere brug for dit ungdomskort?

Ønsker du at få dit ungdomskort refunderet, skal du kontakte Midttrafik Kundeservice på tlf. 70 210 230 og opgive dit CPR-nummer, navn og adresse.  Vi refunderer tidligst dit kort fra den dag, du ringer til os. Det koster et gebyr svarende til prisen for 8 dage. Er kortet ikke benyttet vil du modtage det fulde beløb retur.

Refusionsbeløbet bliver overført til din NemKonto. Hvis du ikke har en NemKonto, kan du kontakte din bank for at få hjælp. 

Før vi refunderer beløbet til din NemKonto indhenter vi dit CPR-nummer i CPR-registeret. Vi videregiver ikke dit CPR-nummer til andre.

Du har som registreret altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig. Du kan også få berigtiget disse oplysninger, hvis de måtte vise sig ikke at være korrekte, jf. persondataloven kapitel 9 og 10.

Pengene betales tilbage til din NemKonto, i løbet af 14 dage.

headline here
Kan jeg bruge ungdomskort i en natbus?

Det koster dobbeltpris at køre med Midttrafiks natbusser.

Du kan nøjes med at købe en børnebillet, som din ekstra billet.

headline here
Kan jeg bruge ungdomskort til praktik uden for mit prisområde?

Du kan få et gratis praktikkort, der dækker den del af rejsen, der ligger uden for dit prisområde.

 • Gå ind på ungdomskort.dk
 • Vælg Bliv godkendt til Ungdomskort
 • Tjek om du er godkendt til både uddannelse og praktik
 • Bestil et praktikkort på mitungdomskort.dk

Det er vigtigt, at dit Ungdomskort er gyldigt i hele praktikperioden. Du modtager kortet cirka 14 dage efter bestilling. Husk at bestille i god tid.

headline here
Hvordan rejser jeg, hvis mit ungdomskort ikke er kommet frem?

Stiger du på bus, tog eller letbane uden gyldigt ungdomskort, skal du købe billet på anden vis fx i Midttrafik app, Midttrafik webshop eller ved kontant betaling.

Midttrafik refunderer ikke billetter, som du har købt, fordi du ikke har fået bestilt dit ungdomskort inden for tidsfristen på de 3 dage før 1. gyldighedsdag.

Midttrafik refunderer ikke kontrolafgifter, der er givet pga. ugyldigt ungdomskort.

headline here
Refusion af ungdomskort ved længere driftsforstyrrelser

Hvis der er længerevarende ikke-planlagte*) driftsforstyrrelser, kan du få refunderet dit ungdomskort efter følgende retningslinjer:

 • Driftsforstyrrelserne skal vare mindst 7 sammenhængende dage.
 • Du skal have et gyldigt ungdomskort fra Midttrafik, der benyttes til Midttrafiks ruter til mindst 7 af de dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Driftsforstyrrelsen skal have betyder, at du ikke har kunnet benytte ungdomskortet til din daglige pendlerstrækning (hjem-uddannelsessted) - herunder at evt. alternativer - fx letbane eller regionale ruter også har været ramt af driftsforstyrrelser.
 • Der gives refusion i forhold til antallet af sammenhængende dage, hvor der er driftsforstyrrelser.
 • Refusionen kan først søges, når driftsforstyrrelsen er ophørt, og skal søges senest inden 6 måneder via nedenstående formular.

Refusionen gives i form af pendlerklip med samme antal zoner, du har mellem hjem og uddannelsessted. Man får et pendlerklip pr. kalenderdag, der har været driftsforstyrrelse. Pendlerklippene tildeles en konto i Midttrafik App.

*)Planlagte og varslede vedligeholdelsesarbejder på tog- og letbanetrafikken, samt planlagte og varslede omkørsler for busser grundet vejarbejde o.l. er ikke omfattet af ovenstående regler.

Link til formular forventes klar på dette sted senest 12.1.2024