Natbus

Sådan kan du betale

  • 2 x enkeltbillet fx i Midttrafik app
  • 2 x 1 klip på klippekort i Midttrafik app
  • 1 enkeltbillet + enten 1 klip på klippekort i Midttrafik app eller fremvisning af pendlerkort, Ungdomskort eller soldaterkort
  • 1 klip på klippekort i Midttrafik app og fremvisning af pendlerkort, Ungdomskort eller soldaterkort
  • 1 Ungdomskort og 1 børnebillet
  • Rejsekort: Check ind og ud som normalt. Nattillægget på 20 kr. opkræves automatisk
  • Rejsekort pendlerkort/rejsekort med pendler kombi: Check ind og ud som normalt og køb 1 enkeltbillet eller brug 1 klip i Midttrafik app
  • Særlige billetter eller kort, hvor natbus er inklusiv (fx en 24-timers billet)

Særligt for pendlerkort

Pendlerkortet er gyldigt indtil midnat på den dag, kortet udløber. Du kan ikke køre med natbus efter midnat.