Hvad er et knudepunkt?

Et knudepunkt er et let genkendeligt sted, hvor forskellige transportformer mødes.

Alt efter hvor knudepunktet er placeret, kan du møde fx bus, tog, flextur, plustur eller anden samkørsel.

Hvor er knudepunkterne placeret?

Knudepunkter findes mange forskellige steder både i og uden for byerne. De kan fx findes ved busterminaler, togstationer og busstoppesteder. De kan også være placeret på steder, som din kommune prioriterer som særligt tilgængelige, fx en sportshal eller borgerservice. Der vil ofte være en parkeringsplads i nærheden, hvor du kan blive sat af eller samlet op.

Her finder du en liste over alle flextur knudepunkterne i din kommune