Baggrund for det nye busnet

Formålet med Trafikplanen er at skabe et mere markedsorienteret kollektivt busnet.

Planen har et helhedsorienteret perspektiv på de trafikale- og bymæssige udfordringer som den kollektive trafik skal imødegå og potentialer, der kan understøttes. Den kollektive trafik er planlagt ud fra viden om, hvad kunderne efterspørger, og dermed sikre en attraktiv og effektiv busbetjening samt kobling mellem byerne.

Bybussernes ruteforløb er prioriteret efter, hvor kundepotentialet er størst - dette med baggrund i, hvor der bor mange borgere, hvor der er institutioner og hvor der er flest med bybussen i dag.

Trafikplanen indeholder, en ønsket nødvendig besparelse på ca. 10 mio. i forhold til 2022. Dette betyder, at nogle vil opleve en forringelse af det kollektive trafiktilbud i Viborg Kommune, men den nye plan har også plads til et bedre kollektivt trafiktilbud andre steder. Det markedsorienterede princip betyder at, ruterne kører mere direkte og med flest afgange, hvor der rejser flest.

Køreplanerne er ligeledes tilrettet, så de bliver mere ensartede og mere enkle at forstå. Som udgangspunkt er der ét ruteforløb, man skal forholde sig til. Dette giver kortere rejsetider, og for nogle længere gangafstande.

Samtidig har Viborg Kommune besluttet at varetage planlægningen af rute 713, 741, 742, 761, 772 i kommunens kommunale åbne skolekørsel, som kan benyttes.