Hvad er et plustur knudepunkt?

Plustur er kørsel til eller fra anden kollektiv trafik. Et plustur knudepunkt er et let genkendeligt sted, hvor forskellige transportformer mødes og hvor du kan køre til eller fra med en plustur. 

Når plustur er en mulighed, vil den automatisk komme frem som en del af den rejse, du søger på Rejseplanen. Du kan ikke selv aktivt søge et plustur knudepunkt frem.

Alt efter hvor knudepunktet er placeret, kan du møde fx bus, tog, flextur, plustur eller anden samkørsel.

Hvor er knudepunkterne placeret?

Knudepunkter findes mange forskellige steder både i og uden for byerne. De kan fx findes ved busterminaler, togstationer og busstoppesteder. De kan også være placeret på steder, som din kommune prioriterer som særligt tilgængelige, fx en sportshal eller borgerservice. Der vil ofte være en parkeringsplads i nærheden, hvor du kan blive sat af eller samlet op.