Hvad er et plustur-knudepunkt?

Plustur er kørsel til eller fra anden kollektiv trafik. Et plustur-knudepunkt er et let genkendeligt sted, hvor forskellige transportformer mødes, og hvor du kan køre til eller fra med plustur. 

Når plustur er en mulighed, vil den automatisk komme frem som en del af den rejse, du søger på Rejseplanen. Du kan ikke selv aktivt søge et plustur-knudepunkt frem. 

Alt efter hvor knudepunktet er placeret, kan du møde fx bus, tog, flextur, plustur eller anden samkørsel.

Hvor er plustur-knudepunkterne placeret?

Plustur-knudepunkter findes mange forskellige steder både i og uden for byerne. De kan fx findes ved busterminaler, togstationer og busstoppesteder. 

Du kan se placeringen af plustur-knudepunkterne på kortet herunder. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan bestille en enkeltstående plustur til eller fra disse knudepunkter. Plustur tilbydes kun, når du søger en rejse på Rejseplanen og kun i sammenhæng med anden kollektiv trafik.

Dette skilt står ved alle knudepunkter: