Busmateriel og miljø

headline here
Designmanual (farve og logo på busser)

I designmanualen kan du se hvilke farver, bybusser og regionale busser skal lakeres med - og hvor Midttrafik logoer skal placeres m.m.

Har du spørgsmål eller mangler Midttrafik logoer, så kontakt Lars Kruse Sørensen på tlf. 87 40 82 61 eller mail: lkr@midttrafik.dk

Se designmanual for busser her (pdf)

headline here
Busmateriel og miljø

Busforskrifter
Trafikselskaberne i Danmarks fælles busforskrifter (pdf)

Miljøsyn
Midttrafik har tilsluttet sig trafikselskabernes fælles miljøsyn. Det nye miljøsyn skal måle udledninger af NOx'er, kuldioxid og partikler, samt støj. Målingerne vil blive udført på vejen i test der simulerer almindelig rutekørsel.

Midttrafik forventer at udtage busser til stikprøvekontrol fra efteråret 2018.

Busselskaber med busser i kontrakt, hvor der kræves miljøsyn, skal foretage miljøsynet efter den metode som er angivet nedenfor.

Trafikselskabernes miljøsynsmanual 2017
Del 1: Emissionsmåling
Del 2: Støjmåling

Kontraktbusser
Retningslinjer for benyttelse af Midttrafiks kontraktbusser til andre formål end kontraktkørsel (pdf)