Busmateriel og miljø

headline here
Designmanual til busser (farver, skilte og logoer)

I designmanualen kan du se, hvilke farver bybusser og regionale busser skal lakeres med, hvor Midttrafik logoer skal placeres mm.

Har du spørgsmål, eller mangler du Midttrafik logoer, så kontakt Kim Bramming på mail: keb@midttrafik.dk

Designmanual for busser

headline here
Busmateriel og miljø

Busforskrifter

Miljøsyn

Midttrafik har tilsluttet sig trafikselskabernes fælles miljøsyn. Det nye miljøsyn skal måle udledninger af NOx'er, kuldioxid og partikler, samt støj. Målingerne vil blive udført på vejen i test der simulerer almindelig rutekørsel.

Midttrafik forventer at udtage busser til stikprøvekontrol fra efteråret 2018.

Busselskaber med busser i kontrakt, hvor der kræves miljøsyn, skal foretage miljøsynet efter den metode som er angivet nedenfor.

Trafikselskabernes miljøsynsmanual 2017
Del 1: Emissionsmåling
Del 2: Støjmåling

Kontraktbusser

headline here
Kvalitetskontrol

Der foretages kvalitetskontrol af busser, som kører for Midttrafik.

Mindre brister sendes til orientering om udbedring, og større skader/mangler sendes med en tidsfrist på udbedring.

Ved gennemgang af en bus vurderes følgende:

  • Destinationsskiltning (ja/nej)
  • Midttrafiklogo (ja/nej)
  • Selskabslogo (ja/nej)
  • Chaufføruniform (ja/nej)
  • Rejsekort (ja/nej)
  • Rengøring (tilfreds/utilfreds)
  • Vedligehold (tilfreds/utilfreds)
  • Temperatur i bussen (tilfreds/utilfreds)
  • Informationsmateriale (ja/nej) (hvis aftalt)
  • Internet i bus (hvis relevant) (ja/nej)