Realtid, tællesystem og video

Alle busser som kører rutekørsel for Midttrafik (undt. skolebusser) har installeret et GPS-realtidssystem og automatisk passagertælling. Midttrafik er her ansvarlig for IT udstyret og data. Busselskaber og chauffører er gennem aftale ansvarlig for opsyn og betjening af udstyret. Der er ligeledes installeret videoovervågningsudstyr i busserne. 

Privatlivspolitik for buschauffører

Realtidssystemet

Når chaufføren har valgt rute og tur på rejsekort eller direkte på realtidsskærmen, sender realtidssystemet hvert 15 sek. bussernes position til en central server. Her beregnes, hvor bussen er i forhold til køreplanen og der genereres en prognose for bussens ankomst/afgang ved de efterfølgende stoppesteder. Realtidsdata anvendes til flere formål,

  • kørselsstøtte til chaufførerne
  • trafikinformation på Midttrafik live (app), Rejseplanen og info-skærme, hvor kunderne bl.a. kan se, hvor busserne er henne, og om der evt. er forsinkelse
  • understøtter opgaveløsningen Midttrafik kundecenter og Kundeservice og Trafikservice og
  • historiske data anvendes i køreplanlægningen

Endvidere kan realtidssystemet understøtte en række andre systemer i busserne. Det kan være alarm, videoovervågning, passagertællingssystemer og informationsmonitorer.

Alle busselskaber har en adgang til Midttrafiks realtidssystem, hvor de kan følge den aktuelle drift og finde oplysninger omkring tidligere kørte ture. Nogle busselskaber anvender realtidssystemet til at se, hvilken chauffør der har kørt på den enkelte tur. Disse oplysninger har Midttrafik ikke adgang til. Hvis du ønsker oplyst om der er knyttet et chaufførnavn til en rute/tur, skal du henvende dig til dit busselskab.

Se retningslinjerne for betjening af realtidsudstyret i busserne 

Automatisk passagertælling

I busser med automatisk passagertælling, er der installeret tællekameraer i loftet ved alle bussens indgange. Censorer i kamerarene registrerer bevægelser som omsættes til hhv. ind- eller udstigning. Gennem realtidssystemet i bussen, tilknyttes dato, tid, position, aktuel rute/tur mv. til data for ind- og udstigning. Kamerarene optager ikke video, TV billeder eller lignende. 

Passagertælledata sendes til et centralt IT system og anvendes til en række formål. Det omfatter bl.a. statistik og tællerapporter som anvendes i planlægningen af den kollektive trafik. Tællingerne bruges også i en driftssammenhæng til at vurdere, om der skal indsættes store eller almindelige busser på de forskellige ture. Inden for de senere år, anvendes passagertællesystemet til at vise, hvor mange kunder der - her og nu - er med bussen i Midttrafik live app'en og på chaufførskærmen.  

Passagertællingerne er anonyme idet der ikke behandles oplysninger om fysiske personer.

Videoovervågning

I alle busser (undtaget skolebusser) er der installeret videoovervågningsudstyr.  Det er overvejende busselskaberne som er ansvarlig for videoovervågningen, men i enkelte busser er Midttrafik ansvarlig. Videoovervågning har et kriminalpræventivt formål og videomaterialet bruges af politiet ifm. opklaring af kriminelle handlinger.