Realtid, tællesystem og video

Alle busser, som kører rutekørsel for Midttrafik (undt. skolebusser), har installeret et GPS-realtidssystem og automatisk passagertælling. Midttrafik er her ansvarlig for IT udstyret og data. Busselskaber og chauffører er gennem aftale ansvarlig for opsyn og betjening af udstyret.