Afregning

Telefon 87 40 83 99 til Vognmandsafregning er lukket efter den 15. juli 2021.

I henhold til kontrakten for FG7 og FV7 skal indberetninger af korrektioner ske skriftligt, og der henvises i stedet til indberetning via skemaet som du finder her:

midttrafik.dk/extranet/extranet-for-flextrafik/afregning/indberetning-af-vognkorrektion/

Udfordringer med afregningsbilagsportalen

Hvis I skulle opleve at have udfordringer med afregningsbilagsportalen såsom deaktivering, manglende bilag i portalen eller andre tekniske problemer, skal I indsende mail til oekonomi@midttrafik.dk

I mailen skal vi bruge følgende information:

  • Kort forklaring på problemet (evt. med billede af problemet)
  • Mailen, som bruges til at logge på afregningsbilagsportalen

Herefter vil der blive lavet supportsag ved FlexDanmark, så problemet hurtigst muligt kan afhjælpes.

Hvis problemet med afregningsbilagsportalen er af længere karakter og ikke kan blive løst inden for en rimelig tidshorisont, vil vi være behjælpelig med at sende månedligt afregningsbilag til CVR-nummers E-boks. Ellers vil der ikke blive sendt bilag ud.

Hvis der skulle være klager til afregningsbilagsportalen af nogen art, er I velkommen til at sende dette ind til oekonomi@midttrafik.dk Indsendt materiale vil kunne blive videresendt til leverandøren.