Afregning

Vognmandsafregningen træffes på tlf. 87 40 83 99 mandag - torsdag kl. 10.00 – 12.00.

På Midttrafiks Extranet findes skemaet indberetning af vognkorrektion, og spørgsmål til afregning og korrektioner kan sendes på mail til vognafregning@midttrafik.dk

Bemærk venligst, at indberetning af korrektioner skal ske hurtigst muligt, dog senest 3 hverdage efter forsinkelsen på det enkelte vognløb.

Udfordringer med afregningsbilagsportalen

Hvis I skulle opleve at have udfordringer med afregningsbilagsportalen såsom deaktivering, manglende bilag i portalen eller andre tekniske problemer, skal I indsende mail til oekonomi@midttrafik.dk

I mailen skal vi bruge følgende information:

  • Kort forklaring på problemet (evt. med billede af problemet)
  • Mailen, som bruges til at logge på afregningsbilagsportalen

Herefter vil der blive lavet supportsag ved FlexDanmark, så problemet hurtigst muligt kan afhjælpes.

Hvis problemet med afregningsbilagsportalen er af længere karakter og ikke kan blive løst inden for en rimelig tidshorisont, vil vi være behjælpelig med at sende månedligt afregningsbilag til CVR-nummers E-boks. Ellers vil der ikke blive sendt bilag ud.

Hvis der skulle være klager til afregningsbilagsportalen af nogen art, er I velkommen til at sende dette ind til oekonomi@midttrafik.dk Indsendt materiale vil kunne blive videresendt til leverandøren.