Kontaktudvalg

Midttrafik ønsker via dialog at fremme og udvikle det gode samarbejde med Midttrafiks leverandører af Flexkørsel. Herunder i samarbejde med repræsentanter fra branchen at arbejde på nye muligheder og tiltag inden for Flexkørslen.

Læs Kommissorium for Kontaktudvalget

Udvalget mødes 2 gange om året.

Henvendelse om kontaktudvalget til Lis M. Møller på lmm@midttrafik.dk

Nedenfor finder du datoer for Kontaktudvalgsmøder samt dagsordener, bilag og referater, der knytter sig til møderne (dokumenter vises i pdf).

headline here
Medlemmer af Kontaktudvalget
Repræsentanter fra Dansk Person Transport
-
-
Allan Mørup
Formand, Sektor for Offentlig Kørsel
allan@morups.dk
Richard Motzfeldt
Bestyrelsesmedlem, Kreds 1
formand@aarhus-taxa.dk
Trine Wollenberg
Vicedirektør, Taxisektor & Sektor for Offentlig Kørsel
two@danskpersontransport.dk
Repræsentanter fra Garantivognsleverandører
-
-
Bûlent Karakoc
Direktør, SafeNcare
bk@safencare.dk
Tom Riis Jensen
Vognmand, Munkebo Taxi
trj@pc.dk
Repræsentant fra Præhospitalet Region Midtjylland
-
-
Monica Bunch Christensen
Funktionsleder, Kørselskontoret Holstebro
-
headline here
Møder 2020

6. maj

8. oktober

headline here
Møder i 2019

10. oktober
Referat (pdf)