Kontaktudvalg

Midttrafik ønsker via dialog at fremme og udvikle det gode samarbejde med Midttrafiks leverandører af Flexkørsel. Herunder i samarbejde med repræsentanter fra branchen at arbejde på nye muligheder og tiltag inden for Flexkørslen.

Læs Kommissorium for Kontaktudvalget (pdf)

Udvalget mødes 2 gange om året.

Henvendelse om kontaktudvalget til Lis M. Møller på lmm@midttrafik.dk

Nedenfor finder du datoer for Kontaktudvalgsmøder samt dagsordener, bilag og referater, der knytter sig til møderne (dokumenter vises i pdf).

headline here
Medlemmer af Kontaktudvalget
Repræsentanter fra Dansk Person Transport - -
Allan Mørup Formand, Sektor for Offentlig Kørsel allan@morups.dk
Richard Motzfeldt Bestyrelsesmedlem, Kreds 1 formand@aarhus-taxa.dk
Trine Wollenberg Vicedirektør, Taxisektor & Sektor for Offentlig Kørsel two@danskpersontransport.dk
Repræsentanter fra Garantivognsleverandører - -
Bûlent Karakoc Direktør, SafeNcare bk@safencare.dk
Tom Riis Jensen Vognmand, Munkebo Taxi trj@pc.dk
Repræsentant fra Præhospitalet Region Midtjylland - -
Monica Bunch Christensen Funktionsleder, Kørselskontoret Holstebro -
Repræsentant fra Centralforeningen af taxiforeninger i Danmark - -
Henning V. Jakobsen Landsformand post@cat-taxi.dk
headline here
Møder 2022

7. april kl. 11.30
Dagsorden (pdf)
Referat (pdf)

6. oktober - AFLYST

headline here
Møder 2021
headline here
Møder 2020

6. maj
Referat (pdf)

8. oktober
Referat (pdf)

headline here
Møder i 2019

10. oktober
Referat (pdf)