Uheldsrapport - indberetning

Hvis en vogn bliver indblandet i et uheld - der medfører personskade eller skade på materiellet i et sådant omfang, at kørslen ikke umiddelbart kan fortsætte - er chaufføren/vognmanden forpligtet til, hurtigst muligt og senest en time efter uheldet, at underrette Midttrafiks driftscenter på 70112210 – tryk 1.

I tilfælde, hvor uheld medfører personskade, skal der optages politirapport og skaden skal anmeldelse til vognmandens forsikringsselskab.

Midttrafiks driftscenter skal underrettes skriftligt om enhver form for uheld inden 24 timer efter uheldstidspunktet af hensyn til besvarelse af forespørgsler herom fra pressen eller andre. I tilfælde af personskade, skal underretningen indeholde oplysninger om forsikringsselskab og skadesnummer/sagsnummer.

Alle felter markeret med * skal udfyldes.

Du kan se, hvordan vi behandler dine personoplysninger i Midttrafiks privatlivspolitik

De informationer, du sender via denne formular, bliver sendt krypteret til Midttrafik. 

OBS!
Er du kunde hos Midttrafik og vil kontakte os om en episode, skal du benytte en af kontaktformularerne

1. Ulykkestidspunkt

2. Vognoplysninger

3a. Trafikulykke3b. Personulykke

4. Hændelsesforløb

Indsendt af