Uheldsrapport - indberetning

Hvis en vogn bliver indblandet i et uheld - der medfører personskade eller skade på materiellet i et sådant omfang, at kørslen ikke umiddelbart kan fortsætte - er chaufføren/vognmanden forpligtet til, hurtigst muligt og senest en time efter uheldet, at underrette Midttrafiks driftscenter på 70112210 – tryk 1.

I tilfælde, hvor uheld medfører personskade, skal der optages politirapport og skaden skal anmeldelse til vognmandens forsikringsselskab.

Midttrafiks driftscenter skal underrettes skriftligt om enhver form for uheld inden 24 timer efter uheldstidspunktet af hensyn til besvarelse af forespørgsler herom fra pressen eller andre. I tilfælde af personskade, skal underretningen indeholde oplysninger om forsikringsselskab og skadesnummer/sagsnummer.

Alle felter markeret med * skal udfyldes.

De informationer, du sender via denne formular, bliver sendt krypteret til Midttrafik. 

Se hvordan dine personoplysninger behandles i Midttrafiks privatlivspolitik

OBS!
Er du kunde hos Midttrafik og vil kontakte os om en episode, skal du benytte en af kontaktformularerne

1. Ulykkestidspunkt

2. Vognoplysninger

3a. Trafikulykke3b. Personulykke

4. Hændelsesforløb

Indsendt af

Bliver formularen ikke sendt?

Hvis du oplever, at formularen ikke bliver sendt, når du trykker på "Send", kan det skyldes, at der er krævede felter, du ikke har fået udfyldt. Alle krævede felter er markeret med en *, og de bliver røde, hvis de ikke er udfyldt korrekt, når du trykker på "Send". Tjek venligst siden igen helt fra toppen. 

Når formularen er sendt korrekt afsted, vil du modtage en kvittering pr. mail, og du vil se et kvitteringsbillede her på siden.