Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar i kundeservice til at hjælpe dig.

Tlf. 70 210 230 (Se åbningstider under Kundeservice)

Skriv til os eller chat med os

Uheldsrapport - indberetning

Hvis en vogn bliver indblandet i et uheld - der medfører personskade eller skade på materiellet i et sådant omfang, at kørslen ikke umiddelbart kan fortsætte - er chaufføren/vognmanden forpligtet til, hurtigst muligt og senest en time efter uheldet, at underrette Midttrafiks driftscenter på 70112210 – tryk 1.

I tilfælde, hvor uheld medfører personskade, skal der optages politirapport og skaden skal anmeldelse til vognmandens forsikringsselskab.

Midttrafiks driftscenter skal underrettes skriftligt om enhver form for uheld inden 24 timer efter uheldstidspunktet af hensyn til besvarelse af forespørgsler herom fra pressen eller andre. I tilfælde af personskade, skal underretningen indeholde oplysninger om forsikringsselskab og skadesnummer/sagsnummer.

Alle felter markeret med * skal udfyldes.

OBS!
Er du kunde hos Midttrafik og vil kontakte os om en episode, skal du benytte en af kontaktformularerne

1. Ulykkestidspunkt

2. Vognoplysninger

3a. Trafikulykke3b. Personulykke

4. Hændelsesforløb

Indsendt af