Liste over specialtegn og deres betydning

Specialtegn Betydning
! Offentlige kontorer – Posthuse – Færger – Lufthavne – etc.
% Apoteker
$ Banker
_ Banegårde – Rutebilstationer
. Forsamlingshuse – Beboerhuse – Have- og koloniselskaber
) Terapi – Fodterapeut - Fysioterapi – kiropraktor – Zoneterapi
; Haveforeninger/Kolonihaver
: Sportshaller
/ Indkøbscentre – Supermarkeder – Købmænd – Kiosker
+ Kirker og kirkegårde
= Læger
& Pladser og torve
> Plejehjem – Boenheder – Institutioner - Aktivitetscentre
( Restauranter – Hoteller
* Skoler
< Sygehuse
- Flextur - Flexbus
# Bo- og aktivitetscentre