Markedsføring af busser og letbane

Midttrafik udarbejder og udgiver den overordnede basisinformation, fx nye køreplaner, natbus og julekørsel, rejsegaranti og priser. 

Desuden lancerer Midttrafik overordnede kampagner af produkter og services, som kommer alle 19 kommuner og Region Midtjylland til gode, fx Vis hensyn, Midttrafk live, Midttrafik app og Ungdomskort.

I markedsføringskalenderen kan du følge med i, hvilken information og kampagner, der er i busserne i løbet af året.

Lokal markedsføring

Når der er tale om lokale 'Midttrafik-opgaver', varetager Midttrafik hele markedsføringsopgaven i samarbejde med region eller kommuner, som finansierer udgifter til fx eksterne grafikere og trykkeri. Det kan fx være en ny trafikplan, et nyt bybusnet, udfasning eller lancering af en billettype eller køreplansændringer. Her stiller Midttrafik følgende til rådighed: midttrafik.dk, Facebookside, ChaufførNet, pressemeddelelse og i særlige tilfælde, materialer i busser (hængeskilte, plakater og foldere) og infoskærme. 

Hvis kommunen ønsker at lave lokal markedsføring af lokale tiltag og initiativer, bidrager Midttrafik med rådgivning og godkendelse af tekster og grafik. Midttrafik er ikke udførende på markedsføringsindsatsen, og kommunen finansierer udgifter til fx eksterne grafikere og trykkeri. Det kan fx være gratis kørsel for pensionister, særlige natbusordninger og kørsel til lokale arrangementer. Midttrafik stiller følgende til rådighed for kommunen: skabeloner, designguide, midttrafik.dk, Facebookside, ChaufførNet, pressemeddelelse, infoskærme og i særlige tilfælde opslag i busser.  

Midttrafik ønsker en ensartet markedsføring af kollektiv trafik på tværs af region og kommuner for at sikre genkendelighed blandt kunderne. Herudover er det vigtigt, at Midttrafik er tydelig afsender på al kundeinformation. Derfor har vi lavet skabeloner til de mest anvendte materialer med retningslinjer for grafisk udtryk, skrifttype og placering af logo. Skabelonerne gør det nemt for kommunens egen grafiker at lave de lokale markedsføringsinitiativer. Hvis I ikke har jeres egen grafiker, kan I skrive til Anette Bjerregaard for kontakt til Midttrafiks eksterne grafiker.

Skabeloner er udført i Midttrafiks corporate design og er lette at tilgå. Der kan vælges mellem rød baggrund eller billedbaggrund. Der er mulighed for at bruge kommunens eget reklamebureau og lave en mere kreativ udformning, så længe fonte og placering af logo bliver overholdt. 

Nedenfor er skabeloner som både pdf-filer og InDesign-filer, som professionelle grafikere kan tilpasse.  

Husk godkendelse hos Midttrafik!
Inden materialet udgives, skal det godkendes af Midttrafik. Send det færdige materiale til Anette Bjerregaard

headline here
Forsider til foldere