Grenaa byder velkommen til Letbanen

Forberedelserne til den sidste letbaneåbning i etape 1 er i fuld gang. Letbanen åbner på strækningen mod Grenaa 30. april og åbningsfesten bliver 12. maj. 

Snart vil kunderne møde Velkommen til Letbanen-budskaber på Letbanens standsningssteder, på de sociale medier og på det særtog, der blandt andet skal køre transport-, bygge- og boligministeren og andre særligt inviterede gæster ud til de folkefester, der er planlagt i byerne langs letbanestrækningen mellem Østbanetorvet og Grenaa.

Design og budskaber er de samme, som blev brugt ved Letbanens åbning i Aarhus og Odder, og binder således de tre åbninger sammen kommunikationsmæssigt. Budskabet Velkommen til Letbanen blev skabt af reklamebureauet Advice tilbage i 2016 og bygger på filosofien om, at Letbanen er borgernes letbane.

Budskabet kan bruges i mange forskellige sammenhænge og åbner op for lokal forankring med budskaber som fx Syddjurs byder velkommen til Letbanen – og til rammerne for det gode liv. Også virksomheder, kulturorganisationer og uddannelsessteder har mulighed for at deltage i markedsføringen af Letbanen.

Eksempler på bannere fra første åbning

I forbindelse med åbningen mod Grenaa har Kattegatcentret fx fået sit eget budskab: Kattegatcentret byder velkommen til Letbanen – og en lettere vej til hajerne.

Åbning bliver en folkefest
Midttrafik samarbejder med Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune og Aarhus Letbane om en åbningsfest 12. maj, der samtidigt er afslutningen på seks års anlægsarbejde.

I 11 byer langs letbanestrækningen mellem Østbanetorvet og Grenaa vil fællesråd, distriktsråd eller lokalråd i samarbejde med kommunerne holde folkelige fester med blandt andet boder, musik og konkurrencer for at fejre, at Letbanen åbner.  Midttrafik og Region Midtjylland vil være repræsenteret ved en fælles infobod i Ryomgård og Grenaa.

Der kører et særtog fra Østbanetorvet til Grenaa med transport-, bygge- og boligminister Ole Birk Olesen, 1. næstformand for regionsrådet Hanne Roed, borgmester Jacob Bundsgaard, medlemmer af Folketingets transportudvalg, Letbanerådet, borgmestrene fra letbanekommunerne Norddjurs, Syddjurs sammen med bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S og Midttrafiks formandskab og direktør ombord. Særtoget standser i de 11 byer som holder folkefest og den lokale borgmester vil holde en kort tale.  I Ryomgård gør særtoget et længere ophold. Her vil der være taler af Ole Birk Olesen, Hanne Roed og Syddjurs borgmester Ole Bollesen, der ved samme lejlighed skal indvie en skulptur.

Særtoget stopper i Grenaa og arrangementet slutter af med taler af Ole Birk Olesen, Hanne Roed og Norddjurs borgmester Jan Petersen, der runder af med, at de fire borgmestre binder det røde bånd sammen som et symbol på, at Letbanen binder Norddjurs, Syddjurs, Aarhus og Odder kommunerne sammen.

Folkefesten forventes at vare fra kl. 10-14. Der vil være gratis kørsel med Letbanen mellem Aarhus H og Grenaa hele dagen.