Letbane sender biler ud af midtbyen

Letbaner og BRT var altdominerende i bybilledet, da Letbanerådet var på studietur til Montpellier og Nîmes. Formålet var erfaringsgrundlag og inspiration for fremtidige beslutninger.

Stilheden er slående, når man bevæger sig rundt i Montpelliers historiske bymidte. Byen summer af liv og de lokale bevæger sig rundt på gåben, cykler, elektriske løbehjul og de letbaner, der glider gennem byen med 20 km i timen.

Letbaner i Montpellier
Et politisk ønske om at reducere biler i midtbyen og fjerne trængslen på indfaldsveje ind mod byen danner baggrund for det velfungerende letbanesystem i Montpellier.

Byen har fire letbanelinjer og en femte er på vej. Den første letbanelinje åbnede i 2000, og der er efterfølgende åbnet nye linjer hvert sjette år. Linje 3 og 4 åbnede samtidigt i 2012, og linje 5 forventes at åbne i 2019.

Letbanesystemet består i dag af et 60 kilometers netværk med 86 standsningssteder, to depoter og 226.000 rejser per dag. Hver linje har sit eget design, der tager udgangspunkt i henholdsvis luft, jord, vand og ild. Designet er markant i stærke farver og de enkelte linjer er letgenkendelige for kunderne.

Biler er forment adgang til fordel for letbanesystemet, undtaget er dog politibiler, renovation, vareleveringer og lignende. I stedet er der indrettet ni Parker & Rejs-anlæg (4.000 p-pladser) og syv gratis parkeringsanlæg (800 p-pladser) placeret strategisk mellem indfaldsveje og letbanesystemet, som kører med høj frekvens. Det gør skiftet mellem bil og kollektiv trafik let for kunderne.

Billetprisen er samtidig tænkt ind som et parameter for at få borgerne over i den kollektive trafik. En heldags-kombibillet, der dækker både parkering og letbane for alle passagerer i bilen, koster fx 4,9 € eller 3,7 € med en særlig rabat, mens normalprisen for en enkeltbillet til letbanen er 1 euro.

BRT-løsning i Nîmes
Nedbringning af trængselsproblemer, reducering af biler i midtbyen og lancering af mere miljøvenlige transportmuligheder var drivkraften bag BRT-løsningen i Nïmes. Også her er der politisk velvilje til at lade højklasset kollektiv trafik erstatte bilkøerne i byens midte. Oprindeligt var der planer om at bygge et letbanesystem, Et begrænset budget resulterede dog i, at der fra politisk side blev valgt en BRT-løsning, selvom borgerne ønskede en letbane.

Den første BRT-linje åbnede i 2012 med en strækning på fire kilometer med ni stop. Åbningen var en forkortet udgave af det oprindelige projekt, da især linjeføringen gennem den historiske bymidte skabte problemer. I 2016 blev linjen udvidet med to km ind til centrum af Nîmes og i 2019 åbnes med nogen forsinkelse yderligere 3 km. udvidelse mod syd. Der er planlagt åbning af en linje 2 fra slutningen af 2019 til 2021 og længere ude i fremtiden også en linje 3.

I opførelsen af BRT-linjen har byen fokuseret på et letbanelignende ruteforløb, attraktive stoppesteder, grøn beplantning og gode forbindelser til andre busforbindelser, indfaldsveje og motorvej i form af Parker & Rejs-anlæg. BRT-linjen i Nîmes kører fortrinsvis i sin egen bane (85 %), men deler også vejbane med den øvrige trafik på en kortere strækning (15 %).

Borgerne er tilfredse med BRT-løsningen, som de kalder en ”letbane-bus”. Parker & Rejs-anlæggene har tiltrukket nye kundegrupper og de strømlinede busser bliver accepteret af de øvrige trafikanter.

Indtil BRT-systemet er fuldt udbygget med begge linjer, har bilerne stadig adgang til centrum af Nïmes. Planen herefter er at motivere bilisterne ud af bymidten ved at tilbyde gratis eller billig parkering uden for byen sammen med billige billetter til den offentlige transport generelt, hvorimod priserne på parkering vil stige inde i byen.

Finansiering gennem transportskat
Investering i letbaner og BRT-løsningerne bliver finansieret af en transportskat ”verse-ment de transport”. Det er en skat på lønsummen til virksomheder i området med 11 eller flere ansatte. Den maksimale skat for byområder større end 100.000 er 1,25 %. Investeres der i skinnebåret trafik eller BRT stiger procentsatsen op til 2 %. I Montpellier er skatten 2 %, mens den i Nîmes er 1,80 %.

I forbindelse med finansiering er det værd at nævne, at selvfinansieringsgraden gennem billetsalg ligger på 30 % i både Montpellier og Nîmes. I Midttrafiks område ligger den på cirka 50 %

Valg af studietursdestination
Studieturen var arrangeret af Letbanesekretariatet, der ligger i Midttrafik.

I valget af studietursdestinationer er der rent fagligt lagt vægt på muligheden for at studere både en letbane og en BRT-løsning med både regional og bynær karakter. I forhold til den kommende udbygning af Letbanen i Aarhusområdet, relaterede studieturen sig tæt til fire aktuelle temaer: 

  • Integration af Letbanen i centrale bymiljøer. Herunder særlige løsninger i snævre gaderum, hvilket er centrale problemstillinger i forbindelse med etablering af Brabrand-etapen
  • Enkeltsporede strækninger i de ydre grene af linjerne, hvilket er relevant i forhold til Hinnerup-etapen
  • Letbane kontra BRT er relevant i forhold til valg af system i Aarhus, hvor BRT bliver vurderet som alternativ til letbane for Brabrand-etapen

  • Parkér og Rejs anlæg, herunder betaling og sammenhæng med kollektiv trafik