Tilfredse medarbejdere hos Midttrafik

På en skala fra 1-7 scorer Midttrafik 6,1 på medarbejdernes tilfredshed. Det afslører den medarbejdertilfredshedsmåling, som Midttrafik netop har gennemført.

Arbejdet med kollektiv trafik og flere tilfredse kunder passer tilsyneladende Midttrafiks medarbejdere rigtig godt. En intern måling på medarbejdertilfredsheden, hvor medarbejderne vurderer 20 udsagn på en skala fra 1-7 er endt på en overordnet tilfredsheds-score på 6,1 med en svarprocent på 89.

Tilfredse medarbejdere kræver, at rammerne er i orden. Derfor har Midttrafiks medarbejdertilfredshedsundersøgelse fokus på medarbejdernes tilfredshed med nærmeste leder.

De spørgsmål, der har opnået den højest gennemsnitlige score (6,2) er:

  • Man kan stole på de udmeldinger, der kommer fra min nærmeste leder
  • Min nærmeste leder stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde
  • Min nærmeste leder er resultatorienteret
  • Min nærmeste leder er ambitiøs og vil hele tiden performe bedre

 Det spørgsmål, der fik lavest gennemsnitlige score (5,5) er:

  • Arbejdsopgaverne bliver fordelt på en tilfredsstillende måde i min afdeling

Resultaterne af medarbejdertilfredshedsmålingen bliver gennemgået i de enkelte afdelinger. Udover at diskutere, hvor der er plads til forbedringer, vil der være fokus på de positive forhold, der resulterer i den gennemsnitlige høje score.

Midttrafik har målt på medarbejdernes tilfredshed siden 2014 og resultatet er et vigtigt ledelsesværktøj.