De første elbusser kører i Aarhus

Borgerinteressen var stor, da fire elbusser kom i drift i Aarhus 11. august 2019. Elbusserne er de første busser i Midttrafiks område, der hverken udleder luftforurenende stoffer eller CO2 i driften. Midttrafik ser frem til at samle erfaringer til gavn for andre kommuner.

Solskin, en spritny elbus og forventningsfulde kunder var kulissen, da Ango Winther fra Aarhus byråd, Claus Kjeldsen, 2. næstformand i Midttrafiks bestyrelse og Finn Mikkelsen, direktør for Busselskabet Aarhus Sporveje holdte taler i anledning af elbussernes første dag i drift.

De fire elbusser fra Volvo er 12 meter lange og kører en 15 kilometer lang strækning mellem Holme og Frydenlund i Aarhus. En 300 kW hurtigoplader er placeret ved endestationen og forsyner busserne med el i løbet af dagen. Om natten bliver busserne opladet i busselskabets anlæg. Aarhus Kommune forventer, at de fire elbusser vil reducere CO2-udledningen med cirka 246 ton om året. Til miljøgevinsten hører også, at elbusserne ikke udleder luftforurenende og sundhedsskadelige stoffer.

Elbusserne er første skridt mod Aarhus Kommunes målsætning om fossilfri kollektiv trafik i 2030. Allerede i efteråret starter Busselskabet Aarhus Sporveje et udbud med henblik på indsættelse af 28 elbusser i 2021.

Midttrafik har i flere år arbejdet med omstilling til nye busteknologier, der kan hjælpe med at nedbringe CO2-udslippet og udledning af sundhedsskadelige partikler. Det har blandt andet resulteret i, at der i tre kommuner kører bybusser på certificeret biogas. Elbusserne i Aarhus er en milepæl for Midttrafik. fordi det er første gang, at Midttrafik kører med busser, der hverken udleder luftforurenende stoffer eller CO2 i driften.

Der sat nye og ambitiøse klimamål for 2030 fra politisk side. Samtidig oplever Midttrafik, at kommunerne i højere grad efterspørger et skift til mere miljø- og klimavenlige busser. Som det er nu, er elbusserne det bedste eksempel på en ren og driftssikker teknologi, der imødekommer fremtidens krav. Elbusserne er på nuværende tidspunkt 10-20 procent dyrere end en almindelig dieselbus set over hele bussens levetid. Forventningen er, at prisen falder i takt med den hastige udvikling inden for pris og holdbarhed på batterier.

Med elbusserne i Aarhus kan Midttrafik samle erfaringer med el som drivmiddel og blive rustet til at imødekomme politiske målsætninger og den stigende efterspørgsel fra de øvrige kommuner i Region Midtjylland. Midttrafik arbejder pt sammen med Herning Kommune omkring udbud for 2020, hvor det er besluttet, at de kommende bussers drivmiddel skal være fossilfrit.

Tilbage til åbningen var der stor tilfredshed med dagens arrangement. Efter talerne kunne de fremmødte køre med en særbus ud til hurtigopladeren ved endestationen. Med i særbussen var der to kørestolsbrugere, en blind og en række andre businteresserede borgere. De fremhævede bussens støjsvaghed, komfort og handicapvenlighed. På endestationen fik de fremmødte demonstreret en hurtigopladning. Efterfølgende fortalte Volvo og ABB om elbusser, batterier og ladeteknik til et interesseret publikum.