Tid til at trykke stop

Chauffører har i november måned samlet sig i protest mod dårlige arbejdsvilkår for at råbe politikerne op. Er det vejen frem? Og hvilken rolle spiller Midttrafik som trafikselskab?

Ingen tid til tissepauser og klargøring af busser på grund af stramme og urealistiske køreplaner samt dårlige pause- og toiletforhold er baggrunden for 3F’s landsdækkende kampagne ”Tid til at trykke stop”. Kampagnen har kørt i oktober-november og har samlet hundredvis af chauffører fra hele landet til protestmøder omkring chaufførernes pauser.

Chaufførerne siger stop over for politikere, trafikselskaber og busselskaber, men hvem er i virkeligheden ansvarlige for chaufførernes vilkår, og hvor skal frustrationerne rettes hen, hvis der skal ske ændringer?

Midttrafiks bestyrelsesformand og formand for Danske Trafikselskaber Claus Wistoft udtalte sig til pressen på alle trafikselskabers vegne. Hans budskab var klart. Problemerne skal løses hos busselskaber og trafikselskaber – ikke på politisk niveau.

Oplever chauffører og dermed også busselskaber problemer med køreplanerne, skal de henvende sig til trafikselskabet og indmelde helt konkrete udfordringer på ruteniveau. Claus Wistoft opfordrer til dialog, da det også er i trafikselskabernes interesse, at de gældende køreplaner afspejler virkeligheden. 

Ansvar for køreplaner
Midttrafik er ansvarlig for linjeføring og køreplaner. Køreplanerne bliver udarbejdet i tæt dialog med busselskaber og deres chauffører, som får køreplanerne til gennemsyn hvert år forud for et køreplanskifte. Midttrafik kommer med forslag til disponering af busser og busselskaberne hjælper med prøvekørsler. Er der problemer i forhold til den planlagte drift, melder busselskaberne tilbage til Midttrafik.

Ansvar for rettidighed
Midttrafik er ansvarlig for rettidigheden og skal reagere, når udefrakommende faktorer giver forsinkelser. Via de realtidssystemer, der er installeret i busserne, følger vi nøje bussernes rettidighed. Generelt er der ikke problemer med rettidigheden, men myldretidstrafikken, etablering af Letbanen og vejarbejde skaber problemer i de større byer og især i Aarhus. Er der konkrete problemer, bliver det løst lokalt. Midttrafik tager kontakt til vejmyndighederne i den enkelte kommune for at afhjælpe problemerne. Busselskaberne bliver inddraget i dialogen. Det er Midttrafiks ansvar at informere kunderne, hvis de kan forvente forsinkelser over en længere periode.

Ansvar for chaufførpauser
Busselskaberne er ansvarlige for udarbejdelse af vagtplaner til chaufførerne, herunder også pause. Vagtplaner bliver reguleret af overenskomster.

Ansvar for chaufførfaciliteter
Busselskaberne er ansvarlige for at stille egnede chaufførfaciliteter, som fx pauselokaler og toiletter, til rådighed for chaufførerne. Det fremgår af Midttrafiks kontrakter. Desværre er der ikke taget stilling til kvalitet og krav til faciliteterne i de gældende kontrakter. Derfor har Midttrafiks bestyrelse i maj 2018 besluttet, at en nærmere beskrivelse af chaufførfaciliteter skal med i fremtidige udbud og dermed i de kommende kontrakter. Dermed kender busselskaberne de præcise krav til faciliteterne, og kontrakterne giver Midttrafik bedre muligheder for at lave kvalitetsopfølgning af chaufførfaciliteter end i dag.

Midttrafik er i løbende dialog med 3F og gennemgår i øjeblikket chaufførfaciliteter sammen med relevante busselskaber og 3F i Aarhus, Herning, Holstebro, Odder, Skjern, Ringkøbing, Randers, Bjerringbro, Viborg og Silkeborg.