Tomme biler i Flextrafik

Skytset var rettet mod Flextrafik, da pressen ved årsskiftet bragte historier om tomme biler på kilometerlange ture.  Midttrafik har lavet en redegørelse om baggrunden for de overskrifter, som langt hen ad vejen skyldes kundehensyn og Midttrafiks kørselspligt som trafikselskab.

Skal man forstå, hvordan tomkørsel kan opstå, skal man kende til grundprincipperne i Flextrafik.

Midttrafik har pligt til at køre de ture, som kunderne bestiller, selvom det ikke er hensigtsmæssigt ud fra et økonomisk perspektiv. Det er ejerne, der bestemmer serviceniveauet.

Midttrafiks planlægningssystem optimerer løbende på den kørsel, der er bestilt ud fra de vogne, der er til rådighed. Når en kunde ringer og bestiller kørsel, bliver den planlagt med det samme på en vogn ud fra følgende prioritering:

  1. Hvilke vogne opfylder kundens pladsbehov (kørestol, høj/lav vogn m.m.)
  2. Hvilke vogne kan afhente kunden rettidigt
  3. Hvilke vogne kan udføre kørslen billigst ud fra den samlede kørselsmængde på det givne tidspunkt

Der vil altid være tomkørsel, når vognen skal ud til dagens første kunde og igen, når vognen skal hjem efter dagens sidste kunde. Der kan også opstå tomkørsel, når vognen kører mellem de enkelte ture. Men det er de situationer, hvor vognen må køre forgæves, der kan give de grelle eksempler på tomkørsel, som pressen kaster sig over.

Vognen må køre forgæves, når kunden aflyser kørslen i sidste øjeblik eller der er fejl i bestillingen, så vognen fx bliver sendt til en forkert adresse. Midttrafik er opmærksom på, at det ofte er syge patienter eller ældre borgere, der aflyser kørslen med kort varsel, fordi de er blevet dårlige. Derfor er Midttrafik løbende i dialog med kommuner og region om at nedbringe antallet af forgæves ture.

Der kan også opstå tomkørsel, hvis der ikke er de rigtige slags vogne til rådighed til den bestilte afhentning.

Man skelner mellem garantivogne og variable vogne i Midttrafiks vognpark for Flextrafik.

  • Garantivogne sikrer, at Midttrafik har et minimum af vogntyper til rådighed i alle områder og på de rigtige tidspunkter. Garantivogne er tilmeldt fast kørsel hos Midttrafik og skal have betaling for alle timer, uanset kørselsmængde. Midttrafik har 97 garantivogne, som forventes at udføre 25 % af kørslen.

  • Variable vogne bliver kun betalt for den kørsel, de udfører. Leverandørerne af variable vogne bestemmer selv, hvor mange timer, de står til rådighed for Flextrafik. Midttrafik har kontrakter med 1.350 variable vogne, som forventes at udføre 75 % af kørslen.

Leverandører med variabel kontrakt kan til- og afmelde vogne fra dag til dag og stoppe med kørsel med 2 timers varsel. Da kunderne skal hentes og afleveres til aftalt tid, kan det blive nødvendigt at indkalde vogne fra et andet område, hvis vogne lukker ned med kort varsel. I de tilfælde vil konsekvensen være tomkørsel.

Midttrafik har fokus på at nedbringe antallet af tomkørsler og vil undersøge mulighederne for dette med en række tiltag som fx, at tomkørsel bliver et fast målepunkt, at overvågningen af tomkørsel bliver styrket og igangsætning af tiltag for at minimere tomkørsel samme dag, som den opstår.

Herudover vil der blive oprettet en arbejdsgruppe i samarbejde med FynBus og Sydtrafik. Midttrafik samarbejder med FynBus og Sydtrafik omkring Flextrafik, blandt andet med fælles udbud. Arbejdsgruppen skal arbejde med optimering af planlægningen og reducering af tomkørsel i planlægningssystemet.