Årsregnskab tegner positivt

Der jongleres med talrækker og kolonner i arbejdet med at færdiggøre Midttrafiks årsregnskab for 2018. Heldigvis tegner det lyst, og Midttrafik kan igen i år præsentere et mindreforbrug i forhold til budgettet.

Årsregnskabet for 2018 bliver først endelig godkendt af Midttrafiks bestyrelse på Repræsentantskabsmødet 16. maj 2019. Arbejdet er dog så langt, at der allerede nu tegner sig et billede af indtægter, udgifter og byrdefordeling. Udsættelse af Letbanens åbninger på de forskellige strækninger har resulteret i en byrdefordeling mellem Region Midtjylland og kommunerne, der er cirka 24 mio. kr. lavere end budgetteret. Samtidigt er busindtægterne, som er Midttrafiks primære indtægtskilde, steget med cirka 25 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Her var der budgetteret med en indtægtsnedgang på grund af letbaneåbning og ny trafikplan i Aarhus. På udgiftssiden har der været højere udgifter på grund af stigende dieselpriser og flere køretimer, mens udgifterne har været lavere til billetteringsudstyr og rejsekort i forhold til budgettet. Der er et mindreforbrug i trafikselskabets budget, som blandt andet skal bruges som værn mod Region Midtjyllands besparelser.

Du kan læse mere i Midttrafiks årsrapport, der bliver lanceret på midttrafik.dk i maj måned. Udover årsregnskabet vil der være artikler om de opgaver, Midttrafik har arbejdet med i 2018.