Digitaliseringen slår igennem

Et år efter Takst Vest og en ny salgsstrategi med fokus på selvbetjeningsprodukter på digitale platforme, er der mærkbare forskelle i antallet af kundehenvendelser og fordelingen af solgte billetter.

Søndag 17. marts 2019 var det definitivt slut med at købe et pap- periodekort på et salgssted i Midttrafiks område. Salgsstederne i Aarhus og Midttrafik Kundecenter lukkede ned for salget. De aarhusianere, der ikke allerede er skiftet, skal nu købe deres pendlerkort på Midttrafik app eller rejsekort.dk.  Sådan har det været uden for Aarhus siden Takst Vest blev indført i marts 2018, og kundernes overgang til selvbetjeningsprodukter har haft mærkbare konsekvenser for blandt andet tallet af kundehenvendelser.

På Midttrafik Kundecenter er antallet af personlige kundehenvendelser, herunder billetsalg, faldet med 40 % fra 138.000 henvendelser i 2017 til 98.000 henvendelser i 2018. Åbningstiden bliver derfor ændret og fra den 3. juni 2019, kan kunderne få hjælp og vejledning til Midttrafiks produkter på følgende tidspunkter: mandag, onsdag og fredag kl. 8-16, tirsdag og torsdag kl. 8-18 og lørdag kl. 10-15. Søn- og helligdage holder Midttrafik Kundecenter lukket

Det er en nedgang i åbningstiden fra 69 timer til 49 timer per uge. Et timeantal, der efter Midttrafiks beregninger er passende til at dække antallet af henvendelser til Midttrafik Kundecenter.

Vejledningsstederne, der blev etableret i kommunernes borgerservice i forbindelse med Takst Vest, har ikke oplevet et stort kundebehov for hjælp til billettering.  Midttrafik har derfor opsagt aftalerne med kommunerne, og vejledningsstederne lukkede 17. marts 2019.

Valget er faldet flest gange på Midttrafik app, når kunderne har skullet vælge mellem et pendlerkort på Midttrafik app eller rejsekort. Salget er steget markant fra en omsætning i 2017 på cirka 11 mio. kr. til cirka 50 mio. kr. i 2018. Klippekortsalget på Midttrafik app er nærmest status quo, mens salget af enkeltbilletter er gået frem med 31 %. Samlet set er omsætningen på Midttrafik app steget med 41 %.

Med Takst Vest blev rejsekort et bedre tilbud i forhold til enkeltbilletter og klippekort. Samtidig blev det muligt at købe pendlerkort på rejsekort og rejsekort med pendler kombi i Midttrafiks område. Det har betydet en omsætningsfremgang på 23 % inden for rejsekort-produkter.

Det betjente salg af enkeltbilletter og pap-periodekort er faldet med 61 % i samme periode.

Midttrafik fortsætter digitaliseringen af produkter og services. Snart vil et digitaliseringsteam tage plads i hjørnekontoret på Midttrafiks hovedkontor. Midttrafik app får tre nye billetprodukter inden sommerferien, og en ny webshop, der skal sælge enkeltbilletter, arrangementsbilletter og pensionistkort, er på vej.

Sidstnævnte giver pensionister og førtidspensionister mulighed for at købe et pensionistkort på pap. Det har nemlig vist sig, at digitalisering også giver behov for ekstra formidling og alternative løsninger for de kunder, der ikke er digitale. En opgave som Midttrafik påtager sig. Blandt andet med indførelse af pensionistkort på pap, men også i form af vejledning på Midttrafik Kundecenter i forbindelse med udfasningen af pap-periodekortet i Aarhus.

Midttrafik oprettede en særlig vejledningsstand på Midttrafik Kundecenter i ugerne op til 17. marts 2019, hvor pap-periodekortet blev udfaset i Aarhus. Udover adgang til en computer, der gav kunderne mulighed for at bestille pendlerkort på rejsekort.dk, var der personlig vejledning til de kunder, der er utrygge ved digitale billetter. Kunderne blev vejledt til det bedste billetvalg og kunne få hjælp til bestilling af pendlerkort på Midttrafik app eller rejsekort.dk

Vejledningen fortsætter efter udfasningen så længe, der er behov for det.